Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 325

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 325

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

313 artikelen van het wetsvoorstel wordt aangeroerd, maar betreurden dat geen ingrijpende regeling wordt voorgesteld. Ook dit scheen aan sommige leden een te ver gaande eisch. Het geldt hier een zeer uitgebreid gebied, waarop de meest verschillende terreinvormen voorkomen en met welks verkenning nog slechts een aanvang is gemaakt. Aan eene ingrijpende regeling zou huns inziens eene nauwkeurige enquête bchooren vooraf te gaan. De leden, die meenden, dat de regeling in het ontwerp niet ver genoeg- reikt, wezen hiertegenover op het buitenland. In Duitschland b.v. is door de bij novelle van 2 Maart 1899 vastgestelde § 137 « der Gewerbeordnung iets beters verkregen dan thans door onze Regeering wordt voorgesteld. In Engeland heeft de Regeering eene uitgestrekte bevoegdheid en kunnen de door haar uit te vaardigen reglementen ter bescherming van de gezondheid en het leven der arbeiders ook woorden uitgebreid tot de „tenement workshops", waar huisarbeid wordt verricht. Ook werd herinnerd aan de op bovenbedoeld te Berlijn gehouden congres aangenomen conclusiën de loonen mogen niet lager zijn dan die in fabrieken en werkplaatsen de werklokalen mogen niet tevens als slaap- of woonvertrek of als keuken dienst doen en mogen niet in kelders of op zolders gevestigd zijn van Overheidsv.'ege moet een scherp toezicht worden uitgoefend, waartoe zooveel mogelijk personen uit de arbeiderskringen behooren te worden geroepen; de verzekerings- en arbeidswetten moeten tot de huisindustrie worden uitgebreid het naar huis medegeven van werk aan arbeiders, die in fabrieken en werkplaatsen werken, :

;

;

;

moet worden verboden In

enkele

bedrijven,

;

enz.

zooals b.v. in de tabaksindustrie en het van de leden hier aan het

confectiebedrijf, zou, naar het oordeel

woord, de huisarbeid geheel kunnen worden verboden. Gewezen werd op de w^enschel ijkheid van het tot stand komen \'an internationale overeenkomsten betreffende de huisindustrie. Er was ook een niet onbelangrijke groep van leden, die, hoewel van eene beperkende regeling van den huisarbeid geenszins af keerig, toch meenden, dat de belemmering, welke deze industrie van de thans \'Oorgestelde bepalingen zal ondervinden, in menig- opzicht afkeuring verdient. Tal van eischen worden gesteld, welke metterdaad met een verbod van huisarbeid gelijkstaan. Huns inziens zullen deze het menigeen, die thans dankbaar is eenig werk aan huis te mogen verrichten, onmogelijk maken langs dien weg in de behoeften van zijn gezin te blijven voorzien. Bij laatstbedoelde klacht over de te strenge en te weinig met de bestaande toestanden rekening houdende bepalingen van het wetsontwerp, sloten zich aan de leden die voor de belangen van het klein-bedrijf opkwamen. Zij juichten toe, dat de wettelijke bescherming van den arbeid niet tot het gebied der groot-industic be-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 325

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken