Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 165

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 165

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

221

door „dienstbetrekking" werd vervangen. Vooreerst geeft huns inziens laatstgemeld woord bet begrip, dat het hier geldt, èn op zich zelve èn in tegenstelling met de aanneming van werk duidelijker weer dan „arbeidsovereenkomst". Op zich zelve, zooals blijkt uit de opmerking op bladz. 1 1 van de Memorie van Toelichting-, dat het karakteristieke verschil tusschen de arbeidsovereenkomst en de aanneming van werk daarin is gelegen, dat krachtens de eerste arbeid wordt verricht in dienst van den werkgever, wat niet het geval krachtens de tweede. In tegenstelling met de aanneming van is werk, omdat men, „arbeidsovereenkomst" zeggende, in den naam van deze speciale verbintenis een element, ter aanduiding van het contract, opneemt, dat ook voorkomt in het andere contract, dat daartegenover wordt gesteld. Maar verder achtten dezen leden het woord „arbeidsovereenkomst" naar de terminologie van het Burgerlijk Wetboek ook niet geheel juist. Het moge dan waar zijn, dat dit wetboek niet overal tusschen contract en overeenkomst streng onderscheidt en dat in het bijzonder in het hoofd van den tweeden Titel van Boek III contract en overeenkomst gelijk worden gesteld, uit bijv. 1449, 2 blijkt toch, andere artikelen 1482 en volg. dat verbintenis gebruikt wordt voor contract en tegenover overeenkomst wordt gesteld. Zoo zegt art. 1269 uitdrukkelijk: „alle verbindtenissen ontstaan of uit overeenkomst óf uit de wet". In de terminologie van het Burgerlijk Wetboek moest „arbeidsovereenkomst" dus eigenlijk „arbeidsverbindtenis" of „dienstbetrekking", zooals deze heeten verbintenis in de volgende artikelen van het ontwerp wordt -

.,

:

genoemd. In elk geval kwam het dezen leden zonderling voor, dat de term „dienstbetrekking" veelvuldig in de volgende artikelen van het ontwerp wordt gebezigd en in de „Algemeene bepaling" niet

wordt omschreven.

Artt. 1637a 1 637^. Sommige leden vonden de bezwaren, in de Memorie van Toelichting aangevoerd tegen de definitie van „arbeidsovereenkomst" in het ontwerp-DRUCKER, weinig gewichtig, en gaven aan deze definitie boven de thans voorgestelde de

voorkeur.

Andere leden deelden in dit gevoelen niet en achtten op de de Memorie van Toelichting aangevoerde gronden de thans gegeven omschrijving beter dan de begripsbepalingen, die het ontwerp-CORT van der Linden en het voorstel-DRUCKER be-

in

vatten.

Enkele leden waren van oordeel, dat in de definitie twee elementen zijn opgenomen, die daarin niet behooren omdat zij het begrip onnoodig beperken en ten gevolge zullen hebben, dat allerlei overeenkomsten, die de kenmerken bevatten van eene arbeidsovereenkomst en onder „aanneming van werk" niet zijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 165

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken