Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 148

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 148

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

138

Vgl. §§ 9 en lo der wet van 1889 en §§ 15 en 16 der wet van 1899. Invaliditeit in den zin van art. 9 van het ontwerp kan van zeer korten duur zijn zoodra een persoon ten gevolge van ziekte niet in staat is te arbeiden, is hij invalide, al bestaat er reden om aan te nemen, dat hij, in den gewonen loop van zaken, na weinige dagen weder in staat zal zijn aan het werk te gaan. Bij de aanvrage van invaliditeitsrente kan de verzekerde dus niet volstaan met aan te toonen dat hij invalide is zal een rente worden toegekend, dan moet blijken, óf dat er geen vooruitzicht bestaat op herstel der verloren arbeidskracht óf dat de invaliditeit onafgebroken een half jaar heeft geduurd. onder litt. a van art. 27 te vallen, is het niet voldoende dat het vooruitzicht op volkomen herstel uitgesloten is. De verzekerde, die tijdelijk de geschiktheid tot werken geheel verloren heeft, maar het vooruitzicht heeft die geschiktheid voor de helft terug te krijgen, heeft geen recht op invaliditeitsrente, tenzij het geval onder litt. b voorzien aanwezig is. Daarentegen is het om onder litt. a te vallen niet noodig, dat er geen vooruitzicht bestaat op eenig herstel, hoe gering ook. Is er zóó weinig verbetering in den toestand te hopen, dat de verzekerde ook na het intreden van die verbetering invalide zou blijven in den zin. van art. 9, dan heeft hij onmiddellijk aanspraak op invaliditeitsrente, indien de wachttijd vervuld is. In het geval van litt. b zoowel in dat van litt. a wordt de rente voor onbepaalden tijd toegekend en in beide gevallen wordt zij, indien de verzekerde niet langer invalide is, ingetrokken. Er bestaat echter een belangrijk verschil tusschen de twee gevallen. Geraakt een verzekerde door een der in art. 9 genoemde oorzaken buiten staat om met arbeid het in dat artikel bedoelde bedrag te verdienen, dan heeft hij, mits de wachttijd vervuld is, onmiddellijk aanspraak op rente, indien er geen vooruitzicht bestaat op herstel der verloren arbeidskracht. Zekerheid dat de verzekerde niet herstellen zal, wordt niet vereischt: die zou in den regel alleen bestaan, indien de ongeschiktheid tot arbeid het gevolg was van een verminking het verlies van een of meer ledematen, of iets dergelijks. Aan den verzekerde, die ten gevolge tuberculose, verlamming, achteruitvan een chronische ziekte langzaam achteruitgaat gang van het gezichtsvermogen enz. en eindelijk het door art. 9 gevorderde één derde niet meer verdienen kan, behoort onmiddellijk een rente te kunnen worden toegekend, indien er geen vooruitzicht bestaat op verbeteringvan zijn toestand; er bestaat geen enkele reden om daarmede Bestaat er te wachten tot hij zes maanden invalide is geweest. daarentegen vooruitzicht, dat de toestand van den verzekerde zoodanig verbeteren zal, dat hij ophoudt invalide te zijn in den zin van art. 9, dan kan hij geen aanspraak op rente maken, vóór de toestand van invaliditeit een half jaar geduurd heeft over de eerste zes maanden, gedurende welke hij invalide is :

;

Om

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 148

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken