Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 44

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 44

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

34

Het beslag schorst de uitbetaling der rente tot een beloop (3) van twee honderd en zestig gulden 's jaars niet, voordat de termijn, binnen welken het verzet van den rentetrekker tegen het beslag aan de Bank moet zijn beteekend, verloopen is zonder dat zoodanige beteekening heeft plaats gehad of voordat het vonnis, waarbij het verzet is afgewezen, aan de Bank is beteekend. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank en het bestuur der reiken op bevel van den rechter aan den schuldeischer afschrift uit van het bewijs van toekenning eener rente aan den rentetrekker; het bevel wordt op een verzoekschrift van den schuldeischer, u^aarbij de executoriale titel tegen den rentetrekker is overgelegd, verleend door den kantonrechter van de woonplaats van den schuldeischer. Het bestuur der Bank vermeldt op het afschrift óf en zoo ja tot welk bedrag de rente krachtens de bepalingen dezer wet ingehouden of niet uitgekeerd wordt. Het vonnis op het verzet gewezen vermeldt, indien het (5) beslag niet opgeheven wordt, hetzij dat het beslag het geheele bedrag der rente treft, hetzij tot welk bedrag de rente niet door het beslag getroffen wordt. De rentetrekker kan, indien de vaste uitkeering, op grond (6) waarvan beslag op de rente of op een deel der rente gelegd is, ophoudt of vermindert, voor de rechtbank zijner woonplaats hetzij opheffing van het beslag, hetzij vaststelling van een bedrag of verhooging van het bedrag, tot hetwelk de rente niet door het beslag wordt getroffen, vorderen het vonnis, waarbij de tegen den schuldeischer of de betrokken schuldeischers ingestelde eisch geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, is voorloopig uitvoerbaar, behoudens het bepaalde bij artikel 55 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Bij beslag op een gedeelte der rente is op het aan den (7) rentetrekker uit te keeren bedrag van toepassing het tweede lid (4)

Bank

;

van

artikel 42.

Artikel 90. (i)

schiedt

De

uitbetaling der renten en der andere uitkeeringen geten kantore der posterijen van de woonplaats van den

rechthebbende. De renteuitkeeringen worden betaalbaar gesteld op Dinsdag (2) van elke week of, wanneer de betaaldag een Kerstdag of Nieuwjaarsdag zou zijn, alsdan op den daaraan voorafgaanden

werkdag.

Aan buiten s lands gevestigde verzekerden kan op hun (3) verzoek de rente worden overgemaakt, in de termijnen en op de wijze voor ieder geval afzonderlijk door het bestuur der Bank te bepalen, onder aftrek van de kosten op de overmaking vallende. Alle aanwijzingen tot ontvangst van bedragen, door het (4) bestuur der Bank uitgereikt, zijn onmiddellijk betaalbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 44

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken