Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 56

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 56

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

46

met of zonder diens voorkennis, lijden, te

bij

diens leven of na diens over-

eigen behoeve voortzet. Artikel 122.

De werkman of de gewezen werkman op v/iens rentekaart (i) rentezegels, welke daarop geplakt waren, ontbreken, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste vijftig gulden. De werkman of de gewezen werkman is niet strafbaar, (2) indien hij aannemelijk maakt, dat de rentezegels buiten zijn toedoen van de kaart genomen of geraakt

zijn.

Artikel 123. (i) Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden wordt gestraft: 1. hij die hetzij gebruikte rentezegels, wetende of vermoedende dat zij gebruikt zijn, hetzij rentezegels waarop een dagteekening gesteld is, gebruikt, koopt, verkoopt of onder welken anderen titel ook aanneemt of overgeeft, voor zoover het aannemen of overgeven niet geschiedt door of aan een der in artikel 129 bedoelde personen; 2^. hij die een rentekaart met daarop geplakte rentezegels onder welken titel ook aanneemt of overgeeft, anders dan ter voldoening aan een wettelijk voorschrift of om die kaart met de daarop geplakte zegels te bewaren ten behoeve van den eigenaar of te bezorgen aan een derde om te bewaren ten

behoeve van den eigenaar. Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf (2) jaren zijn verloopen, sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens een dezer misdrijven onherroepelijk is geworden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar opgelegd. De onder n*^. i van het eerste lid bedoelde rentezegels (3) en, voor zoover zij van de kaart verwijderd zijn, ook die bedoeld onder n". 2 van dit lid worden verbeurd verklaard. Artikel 121.

werkman of een gewezen werkanders dan krachtens wettelijk voorschrift tegen diens uitgedrukten wil onder zich houdt of zonder diens toestemming aan een derde afgeeft, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste vijftig gulden. Hij die de rentekaart van een

man

Artikel 125.

Met

hechtenis van ten hoogste drie

maanden

of geldboete van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 56

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken