Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 389

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 389

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

377

Nog werd

opgemerkt, dat het verbod niet beperkt behoort te nemen van de steenen „uit de ovens" het is toch voor de gezondheid even schadehjk de nog niet afgekoelde steenen te nemen van de kruiwagens waarop zij uit den oven

worden

zijn

tot

het

;

aangebracht.

Naar het oordeel van eenige leden welke zwaarder zijn dan de hier onder

werkzaamheden, genoemde, zooals b.v.

zijn er

b

het kleitreden en het veentrappen. Er zijn zeer primitieve steenbakkerijen, waar klei of leem met de voeten getreden wordt, en het veentrappen geschied dikwijls door vrouwen in laarzen, onder voorwaarden welke de krachten van vrouwen te boven gaan.

Art. 6g. De woorden „voor zoover die moeder kostwinster is" ontmoetten bij verscheidene leden bedenking. Het is daarbij de vraag, of de moeder ook als kostwinster zal zijn te beschouwen wanneer zij naast den vader helpt om den kost voor het gezin te verdienen.

Sommigen meenden, dat die vraag bevestigend is te beantwoorden herinnerden aan de zeer beperkte beteekenis, welke in de rechtspraak betreffende de Ongevallenwet iqoi aan het woord „kostwinner" wordt toegekend, en stelden daarom voor, hier te lezen „kostwinster of mede-kost winst er". Anderen waren van eene tegenovergestelde meening en zouden om twijfel af te snijden willen spreken van „de eenige kostwinster". De woorden „voor zoover" schenen beter te worden vervangen zij

door „indien". Artt. 70 en 71. Er werd op gewezen, dat het, indien men het gewenscht acht de hier behandelde materie over twee artikelen te verdeelen, juister ware de bepalingen van art. 7 1 te doen voorafgaan aan die van art. 70. Bij sommige leden bestond ernstige twijfel, of de bedoeling van het wetsontwerp, om aan vrouwelijke personen gedurende de vier weken, welke aan hare bevalling voorafgaan, en de vier weken, welke daarop volgen, rust te verzekeren, wel zal worden bereikt. Gedurende die acht weken toch hebben bedoelde personen niet alleen behoefte aan rust, maar ook aan voedsel; hare uitgaven zullen in elk geval niet geringer zijn dan in gewone omstandigheden. Het scheen daarom eene groote hardheid, aan deze vrouwen gedurende al dien tijd hare verdiensten te ontnemen zonder haar iets in de plaats te geven waarmede zij hare uitgaven zouden kunnen bestrijden. Het gevolg daarvan zou allicht zijn, dat zij óf haren toestand zoolang mogelijk zullen trachten verborgen te houden óf door het verrichten van andere werkzaamheden, waarop het verbod niet van toepassing is, in haar nooddruft zullen pogen te voorzien. Men wees in dit verband op de \\'etgeving in Denemarken en in het kanton Zürich, waar aan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 389

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken