Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 143

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 143

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

133

Het artikel is alleen dan van toepassing, indien de werkman niet voor verschillende werkgevers werkzaam is, nl, niet in ver-.schillende

ondernemingen of dienstbetrekkingen.

De werkman

in

dienst eener onderneming, die aan twee personen behoort of die bestuurd wordt door twee personen (art. 94), heeft wel meer werkgevers maar dit levert geen bezwaar op: het loon wordt hem niet door of namens ieder der werkgevers voor een deel betaald. Een oppasser daarentegen ontvangt van ieder der werkg^evers, in wier dienst hij is, het door dezen verschuldigde loon; dat loon kan een vooraf overeengekomen vast loon in geld wezen, maar het individueel loon zal in dat geval de loonklasse niet kunnen bepalen, omdat de verschillende werkgevers van elkaar niet weten, hoeveel loon zij betalen. Op de vraag of een persoon, tegen loon werkzaam, werkman is in den zin der wet, zal het jaarloon, dat hij volgens bedoelde regeling geacht zal worden te verdienen, niet van invloed zijn. Een werkman, in de 4de klasse gerangschikt, verdient gedurende 9 maanden van het jaar 1 2 gulden per week, gedurende de overige drie maanden 25 gulden per week. Zijn de hier voren iDedoelde vereischten aanwezig, dan wordt in de laatstbedoelde 3 maanden zijn jaarloon, ter bepaling der loonklasse, geacht te

=

X

bedragen 50 1250 gulden. De werkman wordt 25 gulden daarom niet beschouwd, waar het de toepassing van art. i betreft, 1250 gulden loon per jaar (i) te verdienen en is 7??^/ bevoegd <ie in het tweede lid van art. i bedoelde verklaring af te leggen zijn werkgever is dus ingevolge art. 74 verplicht de premie voor hem te betalen en over de bedoelde 3 maanden zal de premie in de 5de klasse betaald moeten worden. Vandaar dat in art. 17 voor de 5de loonklasse geen maximum loon genoemd wordt: de werkman, die 700 gulden per jaar verdient, zal voor de toepassing van art. 1 7 gedurende een gedeelte van het jaar geacht kunnen worden meer dan 1000 gulden per jaar te verdienen. ;

Verdient een werkman, die bij het in art. 19 bedoelde besluit de 4de klasse geplaatst is, het geheele jaar door 18 gulden per week of 1 1 gulden per week, dan behoort hij het geheele jaar door, in het eerste geval tot de 5de klasse omdat zijn loon geacht wordt 50 18 gulden 900 gulden te bedragen, in het laatste geval tot de 3de klasse, omdat zijn loon geacht wordt II gulden 50 550 gulden te bedragen. Het tweede gedeelte van de eerste alinea van art. 22 spreekt van kalenderwéken. Een overeenkomst voor één week, die in in

X

X

=

=

twee kalenderweken valt, bijv. van Woensdag tot Woensdag, niet onder het artikel, omdat de overeenkomst niet loopt over een kale^tdervjeek; over die week moeten (art. 25) twee premiën betaald worden in de klasse, aangewezen bij heti)esluit bedoeld in art. 19. De betaaldag van het loon behoeft echter niet valt

(i)

Zie de toelichting van art. 3.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 143

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken