Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 412

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 412

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

400

Van meer dan eene men, king

ook

dat,

de

tot

al

zijde werd overigens de wensch vernomocht de Regeering haar stelsel met betrek-

bouwwerken

ling betreffende de steigers worde verklaard,

willen handhaven, althans deze bepaook op de bouwwerken van toepassing

Arl. 174. Dat een trap in goeden staat van onderhoud moet verkeeren, werd een alleszins redelijke eisch geacht. Verscheidene leden waren echter van oordeel, dat het te ver gaat dien eisch ook in het algemeen tot den vloer uit te strekken voor den vloer scheen het voldoende, te bepalen, zooals in de tweede zinsnede geschiedt, dat maatregelen moeten worden getroffen ;

wanneer

die

gevaar oplevert.

ArL

Gevraagd werd, of een vaste ladder niet in goeden 176. van onderhoud moet verkeeren en niet van beveiligingsmaatregelen tegen uitglijden of te sterk inbuigen behoeft te zijn staat

voorzien.

Door sommige leden werd aangedrongen op eene bepaling, krachtens welke ladders niet geverfd, maar wel geolied mogen zijn. Zij wezen er op, dat het bij geverfd ladder- en ook steigermateriaal niet gemakkelijk is over de stevigheid en den staat van onderhoud

te oordeelen.

Ar^ 184. Enkele leden merkten op, dat de in dit artikel gegeven voorschriften niet voldoende zijn om ongelukken te voorkomen. Met name voor de lokalen, waar buskruit wordt verwerkt, schenen nadere voorschriften dringend noodzakelijk.

Art 186. Men meende, dat deze bepaling omtrent kipkarren een zonderling figuur maakt tusschen voorschriften rakende ontplofbare stoffen, gassen, sterke zuren en electrische toestellen en geleidingen. Beter scheen het, haar te laten volgen dadelijk na art. 183. Art 187. De woorden „onbemande of" zouden, meende men, zonder bezwaar kunnen vervallen. Door naast „onbeschut" nog afzonderlijk van „onbemand" te spreken, zou het artikel de meening kunnen wekken, dat een mandflesch niet als beschut wordt aangemerkt, hetgeen toch moeilijk de bedoeling scheen te kunnen

Ook

zijn.

uit

taalkundig oogpunt scheen het bezigen van het woord in den hier bedoelden zin geen aanbeveling te

„onbemand" verdienen.

Art welke

Men meende

te weten, dat werktuigen en toestellen, arbeidsvermogen voortbrengen of voor het gebruik maken, in dier voege kunnen worden opgesteld, dat

188.

electrisch

geschikt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 412

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken