Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 145

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 145

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

133

Zulks is noodig omdat voor de fabrieken en werkplaatsen strengere voorschriften gelden dan voor winkels. Als winkels kunnen niet worden aangemerkt alle plaatsen, waar goederen ten verkoop voorhanden zijn. Vooreerst toch kunnen bezwaarlijk als winkels worden aangemerkt de niet besloten ruimten. Ook plaatsen, waar goederen ten verkoop voorhanden zijn met liefdadig doel of waar zich dergelijke goederen bevinden bijv. omdat iemand zich van zijn meubilair wil ontdoen en dit in zijn huis te koop zet, kunnen bezwaarlijk aan de werking der wet onderworpen worden. Laatstbedoelde plaatsen worden buitengesloten door te bepalen, dat de goederen gedurende meer dan lo dagen in eene maand ten verkoop voorhanden

moeten zijn. Ter vermijding van misverstand wordt bepaald, dat besloten ruimten, waar plaatskaarten ten verkoop voorhanden zijn, als winkels worden beschouwd. Pakhuizen zullen niet als winkels zijn aan te merken, wanneer daarin de goederen niet zooals in den regel het geval is ten verkoop maar ter bewaring voorhanden zijn. Voor zooveel noodig moge er nog de aandacht op worden gevestigd, dat personeel, hetwelk in een pakhuis werkzaam is, aan de voorschriften omtrent arbeidsduur kan zijn onderworpen. Dit zal bijv. het geval zijn indien het pakhuispersoneel ook werk-

zaam

is in eene fabriek, eene werkplaats of een winkel en indien voor de in deze inrichting werkzame arbeiders beperkende voorschriften ten aanzien van den arbeidsduur bestaan. De laatste zinsnede van het eerste lid bedoelt te verzekeren, dat plaatsen, waar een barbier zijn bedrijf uitoefent maar waar hij tevens goederen ten verkoop voorhanden heeft, zullen worden

aangemerkt

als winkels. Eindelijk worden niet als winkels aangemerkt keukens en inrichtingen als bedoeld in art. 1 4 onder a en evenmin apotheken.

Artt. 16 en 17. Voor de toelichting van de artt. 16 en 17 wordt verwezen naar hetgeen in het algemeene deel dezer toelichting ten aanzien van de openbare middelen van vervoer (bladz. 2) is medegedeeld. 1

HOOFDSTUK Van

II.

in de leer zijnde personen.

Art. 20. Ter verzekering van eene goede opleiding van arbeiin een aantal vakken wordt voorgeschreven, dat bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen worden aangewezen werkzaamheden of soorten van werkzaamheden in bepaalde fabrieken, werkplaatsen of winkels, welke niet zonder meer door personen beneden zeventien jaren zullen mogen worden verricht. Het schijnt ders

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 145

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken