Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 38

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

28

de allerlaatste jaren, verder strevende meeningen getracht baan te breken. De oorzaak is elders te zoeken, te weten in het standpunt, waarop Mr. Drucker zich bij zijne bearbeiding had geplaatst. Dat standpunt was het navolgende: dat de arbeidsovereenkomst is een privaatrechtelijk contract dat de plaats, waar zulk contract uitteraard thuis behoort, is het Burgerlijk Wetboek dat eene regeling van dit contract zich zoo nauw mogelijk behoort aan te sluiten en aan te passen aan den overigen privaatrechtelij ken inhoud van het Burgerlijk Wetboek, met name van het derde boek van dat Wetboek, waarin de regeling zou behooren te worden ondergebracht ter vervanging van de artikelen 1637, 1638 en 1639; dat diensvolgens regelingen van publiekrechtelij ken of economisch-publiekrechtelijken aard en vooral een naar het in

zich

;

;

publiekrechtelijke zweemende opzet der materie zelve, hier zooveel mogelijk zouden behooren te worden geweerd, daargelaten de vraag in hoeverre elders de bedoelde regelingen eene plaats zouden behooren te vinden. Deze gedachtengang, die volkomen logisch voorkomt, heeft natuurlijkerwijze tengevolge, dat de nieuwere meeningen betreffende het arbeidsvraagstuk en de arbeidsovereenkomst, die niet alleen de privaatrechtelijke zijde van de quaestie, soms meer dan nuttig, op den achtergrond dringen, maar de geheele quaestie als het ware willen vervormen en stempelen tot eene in de eerste plaats van publiekrechtelij ken aard, het stel bepalingen door Mr. Drucker ontworpen, vrijwel ongedeerd hebben moeten laten, omdat de door dezen uitgewerkte regeling zich niet verder konde bewegen, dan binnen een van den aanvang af door hem zelf streng afgebakend en afgesloten terrein. De ondergeteekende wenscht van deze z. i. verstandige gedragslijn niet verder dan onvermijdelijk is af te wijken. Hij acht de aangegeven methode van regeling niet enkel theoretisch juist, maar ook practisch alleen bruikbaar. Ofschoon hij niet heeft nagelaten ook verder om zich heen te zien, dan de beperkte hierboven aangegeven kring zich uitstrekt is hij daardoor geenszins geschokt geworden in zijne overtuiging, dat eene regeling van het arbeidscontract, wil zij binnen korten tijd kunnen slagen, behoort opgezet te worden als civielrechtelijke regeling

en

behoort beperkt

regeling,

bij

te

blijven

de arbeidsovereenkomst overeenkomst. 2.

Op van

den civielrechtelijken kant

zij

dat

§

tot

het ook, dat de ontwerper eener zoodanige eiken stap, dien hij doet zich behoort te herinneren,

van het vraagstuk,

Noodzakelijkheid en

de eerste plaats

b e teekenis

is

eene sociale

der voorgestelde regeling.

regeling der arbeidsovereenkomst, in den zin der individueele arbeidsovereenkomst, is sedert

wettelijke

regeling

in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken