Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 44

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 44

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

34

de rechten en verplichtingen van dienstboden bepalen, i) Als in Duitschland, is ongeveer de toestand in Oostenrijk, waar naast de algemeene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek speciale voorschriften, o. a. van Handelswetboek, Gewerbeordnung en Gesinde- und Dienstbotenordnung staan. Uit het jaar 1810

ten

kan het Oostenrijksche Burgerlijk Wetboek (§§ 1151 echter bezwaarlijk met het Duitsche meten. Zelfs de thans reeds vervallen Saksische (1863) en Züricher (1854) Burgerlijke Wetboeken, hoewel van veel jonger datum, staan niet meer op de hoogte van den tijd. Volle aandacht verdient daarentegen de Zwitsersche Bondswet betrekkelijk het verbintenissenrecht (14 Juni 1891), die aan de arbeidsovereenkomst in het algemeen de artt. 338 349 wijdt. Daarnaast bezit Zwitserland nog eene Bondswet van 23 Maart 1897 betrekkelijk den arbeid in fabrieken. Evenals de Duitsche Gewerbeordnung stelt zij voor arbeiders in bepaalde bedrijven privaatrechtelijke voorschriften op. Wetten van 15 Juni 18 81 en 26 April 1887 regelen verder de aansprakelijkheid van den patroon voor bedrijfsongevallen, dateerend, vlg.)

zich

werklieden overkomen. Menig kanton heeft eindelijk voor zelf de Bondswetgeving op een of ander punt aangevuld. Zoo stelde Genève den io den Februari 1900 eene wet op de collectieve arbeidsovereenkomst vast. 2) De landen van Engelsch recht nemen eene bijzondere positie in. De regeling van het arbeidscontract berust daar voor alles op de gewoonte en de rechterlijke uitspraken (Common Law). Gewichtige onderdeelen van het arbeidscontract zijn echter in den nieuweren tijd door wetten geregeld. Zoo vaardigde de Engelsche wetgever voorschriften uit omtrent de uitbetaling van het loon (Truck Acts van 1831, 1 & 2 Will. 4 ch. 31 1887, 50 & 51 Vict. ch. 46; 1896, 59 & 60 Vict. ch. 44.) 3) en bepaalde bij de aansprakelijkheid van den patroon voor onge-

aan

zich

;

de uitoefening van tal van bedrijven, den arbeider overkomen (The Workmen's Compensation Act, 1897, 60 & 61 Vict. ch. 37). En de Amerikaansche Staten bleven niet bij Engeland vallen, die, bij

Hunne arbeidswetgeving vult een Met de toenemende opmerkzaamheid,

achter. trok,

hield de

aanwas

stevig boekdeel. 4) die het arbeidscontract van de literatuur gelijken tred. Ook hier

Pruisen, 8 Nov. 1810; Brunswijk, 12 Oct. 1832 en 25 Mei 1896 (G. Fürsorge für erkrankte Dienstboten); Baden, 3 Febr. 1868 en 20 Aug. 1898; Hessen, 28 April 1877; Hamburg, 5 Jan. 1881; Saksen, 2 Mei 1892, resp. Mei 1898; Mecklenburg, 25 Augustus 1894; Wurtemberg, 28 Juli 1899; 31 Beijeren, Ansführnngsgezetz z. Burg. G. B. van 8 Juni 1899, artt. 15 31. 1)

betr.

Vgl. die

Zie § 4 noot 2 in fine, bl. 7. 3) Vgl. Ontwerp van wet, houdende bepalingen tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden over hun verdiende loon, ingediend aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 15 Mei 1889. Zie Bijlagen tot de Handelingen der StatenGeneraal 1888/89 n. 110, 1889/90 n. 16, 1890/91 n. 13. 2)

4) Second special Report of the United States, 1896, Washington.

Commissioner

of

Labor.

Labor laws of the

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 44

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken