Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 597

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 597

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

U 0Ó in den regel in de daarop volgende jaren, de schatting niet telkens opnieuw behoeven te geschieden. De meeste ondernemingen toch zullen jaren achtereen dezelfde premie kunnen blijven betalen, daar veranderingen in het bedrijf zich bij tal van onder-

zal

nemingen als in

de

in

de landbouwbedrijven, niet in diezelfde mate voordoen

industrie.

Doen zich veranderingen voor dan is de werkgever verplicht daarvan kennis te geven aan de commissie van aanslag (artikel 62). In de meeste gevallen zal de commissie kunnen volstaan met ieder jaar aan den werkgever een eenvoudig formulier toe te zenden, met verzoek om daarop aan te teekenen of de onderneming veranderingen heeft ondergaan, welke van invloed kunnen zijn op het bedrag der premie. Deze formulieren kunnen, zoo noodig worden ingevuld met behulp van den persoon, met de rondbrenging of het terughalen daarvan belast. Bij twijfel aangaande de juistheid der opgaven, kan de commissie natuurlijk altijd een onderzoek, zoo noodig ter plaatse, instellen of doen instellen en een nieuwe indeeling of schatting doen. De formulieren nu, welke door de commissie kunnen worden gezonden aan de werkgevers, hetzij ter bevestiging van een reeds gedane schatting, hetzij om gegevens te verstrekken voor een nieuwe schatting, worden door den Minister, met de uitvoering der wet belast, vastgesteld. Artikel 67. De Rijksverzekeringsbank ontvangt kennis van het bedrag der premie en van de wijze van berekening daarvan, omdat zij belast is met het innen der middelen tot dekking en dus moet weten, welk bedrag door eiken werkgever verschuldigd is. Artikelen 69 tot en met 82. Deze artikelen komen overeen met de artikelen 47 tot en met 60 der Ongevallenwet 1901, voor zoover geene afwijkingen noodig waren. In het stelsel der Ongevallenwet 1901, berekent de werkgever zelf zijne premie. In de regeling van het ontwerp kan dit niet aan den werkgever worden overgelaten. De arbeidsbehoefte der onderneming van een werkgever, die zelf het risico draagt of dit heeft overgedragen, behoeft niet te worden bepaald. De commissie dient dus te weten, welke werkgevers onder het premiestelsel vallen en welke niet. VancE&hde kennisgeving door het bestuur der Bank aan de commissie van aanslag, bedoeld in het tweede lid van artikel 75.

HOOFDSTUK

VII.

Van de aangifte en het onderzoek der

ongevallen.

Artikel 84. Deze bepaling is noodzakelijk, omdat de werkgever zelf ook verzekerd is en de aangifte van het ongeval dat hem is overkomen, in geen geval verzuimd mag worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 597

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken