Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 536

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 536

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

592

Onder werkman verstaat deze wet tevens de man of de vrouw, die werkzaam is in de onderneming van den echtgenoot. Volontairs, leerlingen en dergelijke personen, die wegens hunne onvoltooide opleiding nog geene uitkeering als vergoeding voor hun arbeid ontvangen, worden als werklieden beschouwd. Artikel

3.

Onder genoemd Onder

verzekeringsplichtig bedrijf verstaat deze wet een bedrijf, of bedoeld in artikel 22. verzekeringsplichtige onderneming verstaat deze wet eene onderneming, waarin een verzekeringsplichtig bedrijf wordt uitgeoefend. Indien een publiekrechtelijk lichaam door in zijn dienst zijnde personen zoodanige werkzaamheden doet verrichten, dat die personen ingevolge artikel 1 verzekerd zouden zijn, indien zij die werkzaamheden in dienst van een privaat persoon verrichtten, wordt het publiekrechtelijk lichaam ten aanzien dier werkzaamheden geacht een verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen.

Artikel

Onder dagloon

4.

wet het bedrag, dat de verzekerde geacht wordt gemiddeld per dag in de verzekeringsplichtige onderneming, waarin hij werkzaam is, te verdienen. verstaat deze

Artikel

5.

De

commissie van aanslag, bedoeld in artikel 25, stelt voor de gemeente, waarvoor zij is ingesteld, den staat der dagloonen vast, welke voor de verzekerden zullen gelden, met dien verstande, dat voor verschillende gedeelten der gemeente, voor de verschillende bedrijven en in hetzelfde bedrijf voorde verschillende soorten van verzekerden verschillende bedragen kunnen worden vastgesteld.

Voor de berekening van de hoegrootheid van het dagloon

komen de Zondagen en algemeen erkende

Christelijke feestdagen

niet in aanmerking.

Het dagloon gaat een bedrag van Artikel

De

vier gulden niet te boven.

6.

der dagloonen wordt door den voorzitter der comvan aanslag gedurende ééne maand na hare vaststelling voor een ieder ter inzage neergelegd op de secretarie der gemeente en in afschrift of afdruk toegezonden aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank en aan de plaatselijke commissie of commissiën, bedoeld in artikel 95, binnen wier gebied de gemeente geheel of gedeeltelijk gelegen is. De voorzitter doet van deze nederlegging mededeeling in een of meer nieuwsbladen, door Gedeputeerde Staten aan te wijzen.

missie

staat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 536

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken