Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 565

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 565

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

Ó2I

tweede

lid,

1901

artikel 83 dezer wet.

j.

66

en

in

Het tweede en derde

artikel lid

61, vierde lid der

van

artikel

103 zijn

Ongevallenwet

van toepassing.

Artikel 105.

Overtreding van artikel 65 wordt gestraft met geldboete ten hoogste honderd gulden. Het derde lid van artikel 103 is van toepassing.

van

Artikel 106.

Met gevangenisstraf van

ten hoogste drie jaren wordt gestraft mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe gemachtigde opzettelijk omtrent een aan een werkman overkomen ongeval eene valsche verklaring aflegt aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank, aan den leider van een onderzoek, als bedoeld in artikel 63 der Ongevallenwet 1901 j. artikel 83 dezer wet, of aan een agent der Rijksverzekeringsbank. hij,

die

Artikel 107.

Met gevangenisstraf van

ten hoogste zes maanden wordt gestraft voldoet aan eene volgens deze wet op hem rustende verplichting tot aangifte van een ongeval of tracht te bewerken, dat een ongeval aan een verzekerde overkomen niet ter kennis komt van het bestuur der Rijksverzekeringsbank. hij,

die

opzettelijk

niet

Artikel 108.

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft hij, die door een der in artikel 47, n. 2, van het Wetboek van Strafrecht vermelde middelen een verzekerde of een zijner nagelaten betrekkingen opzettelijk beweegt geen gebruik te maken van een hem volgens deze wet toekomend recht. Artikel 109.

Met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 103 tot en met 108, zijn behalve de bij artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de marechaussee, alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, alsmede de in artikel 82 der Ongevallenwet 1901 bedoelde agenten der Rijksverzekeringsbank. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de inrichtingen van den Staat, van eene provincie of van eene gemeente. Aldaar wordt voor de toepassing der wet het toezicht uitgeoefend door de agenten der Rijksverzekeringsbank. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren hebben toegang tot alle plaatsen, waar eenig bedrijf wordt uitgeoefend, met uitzondering van de inrichtingen van den Staat, wT aartoe, behoudens

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 565

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken