Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 85

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 85

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

75

De

werkman

de keus hebbende zich tot een de Bank te wenden, aan de laatste de voorkeur geven, omdat hij anders een voor hem lastig geding zal moeten voeren en, bij den altijd onzekeren uitslag van elk geding, ten slotte nog gevaar loopt afgewezen te worden op grond half-invalide

zal dus,

particuliere maatschappij of tot

van

invaliditeit.

Er

zijn

te laten,

andere redenen om particuliere maatschappijen niet toe redenen welke niet bestaan, waar het de ongevallen- en

de ziekteverzekering geldt. Bij de laatstbedoelde verzekeringen is het voor de maatschappij, welke het risico draagt, van overwegend belang, dat de premiën aan haar geregeld betaald worden. De schadeloosstelling, waarop de werkman, die door een ongeval getroffen wordt of die ziek wordt, aanspraak heeft en welke ten laste der maatschappij komt, is niet afhankelijk van de geregelde premiebetaUng, zoodat de maatschappij groote schade lijdt, indien de premie niet trouw betaald wordt. Bij de invaliditeits- en ouderdomsverzekering is dit niet het geval. Op geneeskundige behandeling heeft de verzekerde geen aanspraak en de rente is evenredig aan het aantal en de grootte der gestorte premiën in verband met den duur der verzekering. De overeenkomst met de maatschappij is een privaatrechtelijke en de maatschappij zal dus, wil zij achterstallige premiën innen, de zaak voor den burgerlijken rechter moeten brengen. Daartoe zal zij echter bij de invaliditeits- en ouderdomsverzekering, niet overgaan, omdat haar belang bij een geregelde premiebetaling uiterst gering is worden er minder premiën betaald, de eventueele rente is lager. Wordt de wachttijd niet vervuld om aanspraak op ouderdomsrente te kunnen maken moeten er over 1248 weken premiën betaald zijn dan kan dit zelfs zeer voordeelig voor de maatschappij zijn. In een groot aantal gevallen zal het dus in het belang der maatschappij zijn, dat de premiebetaling niet wordt voortgezet. Men zou kunnen bepalen, dat de Bank moest nagaan of de particuliere maatschappij zorgde, dat de premiën geregeld betaald werden en dat aan de maatschappij, die dit niet deed, het recht om werklieden te verzekeren ontnomen zou worden. Maar ook dit zou geen doel treffen. Het zal in vele gevallen om geringe bedragen gaan. De maatschappij zal zeggen ik zie geen kans om

:

:

het verschuldigde te verhalen en ik zou, wendde ik rechtsmiddelen aan, de premiën niet innen en bovendien een groot bedrag aan kosten uitgeven. Dit bezwaar klemt te meer, waar in een aantal gevallen de invaliditeits- en ouderdomspremie in tegenstelling met de ongevallen- en de ziektepremie, welke uitsluitend door den werkgever betaald wordt van den werkman zou moeten worden geïnd en de kans, dat er niets te verhalen is, dus grooter wordt. Nu zou men toch niet tot de maatschappij kunnen zeggen één van beide, óf gij wendt rechtsmiddelen aan en draagt zelf de kosten, die gij beweert dat niet te verhalen zijn, indien

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 85

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken