Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 80

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 80

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

342 tevens de uitvoering der verzekering opdraagt van de werklieden in het zeevisschersbedrijf, waarvan bovendien reeds een gedeelte die het zeevisschersbedrijf uitoefenen op de rivieren en (zij, binnenwateren) bij de Rijksverzekeringsbank zijn verzekerd. Het aantal personen toch, werkzaam in de zeevisscherij, die tot nog toe niet deelen in de voordeden der ongevallenverzekering bedraagt ongeveer lo a 15000 en het opnemen van dit aantal in de bestaande organisatie zal de administratie der Rijksverzekeringbank niet noemenswaard verzwaren. Een voordeel is zeker, dat men gebruik kan maken van eene bestaande instelling met hare ambtenaren, welke bekend zijn met de ongevallenverzekering, terwijl tevens de kosten verbonden aan de uitvoering der verzekering van de thans nog onbeschermde zeevisschers, kunnen worden opgenomen onder de algemeene administratiekosten der Rijksverzekeringsbank, met dien verstande natuurlijk, dat de werkgevers dier zeevisschers eveneens hun aandeel in de algegemeene administratiekosten zullen bijdragen. Op welke wijze de aansluiting aan de Rijksverzekeringsbank ten aanzien van het zeevisschersbedrijf in dit ontwerp geregeld moge hier in enkele trekken weergegeven worden. Voor is, nadere bijzonderheden zij naar de toelichting op de artikelen verwezen. De bepalingen der Ongevallenwet 1901, welke betrekking hebben op de samenstelling der Rijksverzekeringsbank, het toezicht op die bank, de vaststelling en betaalbaarstelling der schadeloosstellingen, den invloed van de verzekering op het burgerlijk recht, de aansprakelijkheid van den Staat en het beheer der middelen, de kosten der Rijksverzekeringsbank en het jaarverslag zijn van toepassing op de in dit ontwerp geregelde verzekering, voor zoover niet bijzondere afwijkende voorschriften noodig geoordeeld zijn. Eene indeeling der volgens dit ontwerp verzekeringsplichtige bedrijven in gevarenklassen en het toewijzen van een gevarenpercent aan de verschillende ondernemingen kent dit ontwerp niet. De werkgevers in het zeevisschersbedrijf worden in een register ingeschreven, dat alles inhoudt wat noodig is tot vaststelling van den verzekeringsplicht. Uit het register blijkt, welk bedrijf en onder welke omstandigheden dat bedrijf in eene bepaalde onderneming wordt uitgeoefend. Een algemeene maatregel van bestuur stelt een tarief vast, dat voor de verschillende soorten van verzekerden, naar evenredigheid van het gevaar, dat de door die personen verrichte werkzaamheden in het zeevisschersbedrijf voor de verzekering opleveren, de premie aanwijst, welke verschuldigd is per één gulden dagloon. Aangezien het bedrag der premie vastgesteld wordt naar een gefingeerd dagloon en niet naar het werkelijk verdiende loon, behoeven de werkgevers, wat de premiebetaling aangaat, geene aanteekening te houden van de door hen uitbetaalde loonen. In verband hier-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 80

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken