Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 51

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 51

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

41 sloten vóór of op den vijftienden April 1905, voor de uitkeering van een bedrag, voldoende om op den dag der uitkeering te koopen een levenslange rente van 104 gulden per jaar, ingaande bij de vervulling van het zeventigste jaar, mits het bedrag moet worden uitgekeerd uiterlijk bij de vervulling van het zeventigste jaar en niet vóór de vervulling van het vijf en vijftigste jaar. Gelijke ontheffing wordt door het bestuur der Bank op (3)

verzoek verleend aan den werkman, wien voor de indiening om ontheffing, bij of na de vervulling van zijn vijf en vijftigste jaar, krachtens verzekering is uitgekeerd een bedrag, niet lager dan de contante waarde eener rente als bedoeld zijn

van het verzoek

in het

voorgaande

lid.

Het verzoek om

(4)

is niet voor toewijzing vatbaar, eigen hoofde krachtens deze wet

ontheffing

de werkman reeds verzekerd is of geweest is. indien

uit

Artikel 109. (i)

De werkman,

niet vallende

onder het voorgaande artikel:

die bij het in werking treden van artikel i verzekerd is voor een pensioen of een rente, voor zijn geheele leven, ingaande uiterlijk bij de vervulling van zijn zeventigste jaar, hetzij voor een kapitaalsuitkeering, uiterlijk bij de vervulling van zijn zeventigste jaar en niet vóór de vervulling van zijn vijf en vijfi".

hetzij

tigste jaar, of

wien vóór de indiening van het verzoek om ontheffing, of na de vervulling van zijn vijf en vijftigste jaar, krachtens verzekering een kapitaal is uitgekeerd, 2.

TdIj

kan op zijn verzoek door het bestuur der Bank voor den verzekeringsplicht worden ontheven. (2)

Het

laatste

lid

van het voorgaande

artikel

is

altijd

van

van

toe-

passing.

Artikel 110. Hij die op het tijdstip, waarop artikel i in werking treedt, van zeventig jaren heeft bereikt, heeft recht op een rente, indien hij aantoont, dat hij in de vijf jaren, onmiddellijk voorafgaande hetzij aan bedoeld tijdstip, hetzij aan de vervulling van zijn zeventigste jaar, krachtens het eerste lid van artikel i te zamen gedurende ten minste 208 weken verzekeringsplichtig 20ude zijn geweest, indien de verplichte verzekering bij den aanvang dier vijf jaren reeds ingevoerd ware, met dien verstande, dat de artikelen 6, 7, 8 j**. 107, 11 n. 2 en 106 buiten toepassing blijven. Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt hij, die (2) in de vijf jaren, in dat lid bedoeld, ten gevolge van ziekte niet (1)

den

leeftijd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken