Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 105

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 105

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

MEMORIE VAN TOELICHTING. Daarover, dat het arbeidsvermogen in den boezem der natie zonder bescherming van Overheidswege aan zichzelven overgelaten, schade Ujdt, bestaat thans weinig verschil van gevoelen meer. De ontwikkeling der nijverheid door de aanwending van natuurkrachten, de vondsten der scheikunde, en de samenvoeging van groote kapitalen, deed haar zoo reusachtige en gevaarlijke afmetingen aannemen, dat het arbeidsvermogen van een zeer aanzienlijk deel der werklieden voor goede instandhouding en ontwikkeling geen genoegzamen waarborg meer kan vinden, noch in eigen voorzichtig beleid, noch in de voorwaarden bij het beschikbaar stellen van den arbeid te bedingen. Al moge dit bij geheel normale bedrijven voor normale volwassen arbeiders nog tot op zekere hoogte mogelijk zijn, noch de jongere in jaren noch de vrouwelijke werklieden, noch de volwassen mannen in abnormaal gevaar met zich brengende bedrijven, zijn zonder ruggesteun van de wet in staat om de schade, die dreigt, af te weren. Het is uit dien hoofde een onloochenbare eisch, dat de Overheid hier nader tusschenbeide trede, en zoowel over hen, die subjectief in abnormalen toestand verkeeren als over hen, die in objectief abnormale bedrijven werkzaam zijn, haar schild ter bescherming en ter beveiliging opheffe. Dit is noodzakelijk èn met het oog op de thans levende arbeiders, èn niet minder met het oog op de gezonde levenskracht van het opkomend en toekomstig geslacht. In die richting bewogen zich reeds, eenerzijds de Arbeidswet die zich ten doel wet van 5 Mei 1889 {Staatsblad n". 48) stelde het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen, en anderzijds de Veiligbepalingen heidswet wet van 20 JuH 1895 {Staatsblad n 137) inhoudend tot beveiliging bij het verblijven in fabrieken en werkplaatsen, onverschillig of de verblijvende personen mannen, vrouwen of jeugdige personen zijn. Beide wetten beoogen bescherming van personen, in hoofdzaak arbeiders, en treffen, hoe verschillend in aanleg ook, in zooverre één doel. Vullen beide wetten alzoo elkander aan, toch

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 105

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken