Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 370

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 370

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

358 dit het geval worden indien ook de mogevan ambtshalve intrekking der vergunning in de wet werd opgenomen. Gevraagd werd naar de bedoeling van de bepaling van het tweede lid. Dat, ook al ontbrak die bepaling, een Minister zonder onderzoek zou beslissen, scheen niet wel aan te nemen.

gaan,

nog meer zou

lijkheid

Ari. 37. Bij dit artikel als bij art. 35.

werden

gelijke

opmerkingen gemaakt

Art. 38. Betwijfeld werd, of met het verbod om den leerling te bezigen voor het verrichten van „huiselijke diensten" wel geheel zal worden bereikt wat door de Regeering wordt beoogd. Of meent de Minister wellicht, dat onder „huiselijke diensten" ook werkzaamheden als het schoonmaken van de werklokalen en dergelijke

kunnen worden begrepen?

Eenige leden zouden den patroon de verplichting willen den leerlingen ook den noodigen tijd te laten tot het waarnemen van hunne plichten jegens vereenigingen waarvan zij lid mochten zijn. Andere leden kwamen met klem hiertegen op. Het zou uiterst Art. 39.

zien opgelegd,

moeilijk zijn een grens te trekken tusschen de vereenigingen en clubs waarvoor men tijd beschikbaar zou wenschen te stellen en die waarvoor men zulks niet noodig of misschien zelfs ongeraden zou achten.

Art. 40. Deze bepaling ging sommigen leden veel te ver. Zelfs de aard van de aanwijzingen, waarnaar de leerling zich zal hebben te gedragen, is niet aangegeven. Daarbij komt nog, dat ook de aanwijzingen, welke niet door het hoofd of den bestuurder zelf maar slechts van zijnentwege worden gegeven, zullen moeten worden opgevolgd. Van andere zijde werd deze bepaling op zich zelve toegejuicht alleen achtte men haar als een voorschrift zonder sanctie van geringe beteekenis. De hierbedoelde leden meenden, dat in deze leemte behoort te worden voorzien en dat tuchtmiddelen niet kunnen worden gemist. Art. 41.

op de

straf

Gevraagd werd, of het niet, vooral ook met het oog waarmede de nalatige wordt bedreigd, raadzaam zou

een termijn te bepalen, waarbinnen van het beëindigen der leerbetrekking bericht moet worden gezonden. zijn

Art. 42. Eenige leden zouden willen zien voorgeschreven, dat de toezending van het hierbedoelde afschrift zoo spoedig mogelijk moet geschieden. Anderen zouden in dat geval aan een bepaalden termijn de voorkeur geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 370

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken