Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 270

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 270

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

326

men de

mogelijkheid aanvaarden, dat wellicht een of meer arbeieeniger tijd een reglement, waartegen zij geen bezwaar hebben, zien vervangen door een ander, dat niet in allen deele hunne goedkeuring wegdraagt. De vraag rest dan slechts, op welke wijze de rechtmatige belangen dezer arbeiders het best beschermd kunnen worden. Volgens het ontwerp-DRUCKER zullen zij, na het verstrijken van den gestelden termijn, aan dit voor hen ongunstig reglement onderworpen zijn, zoo zij niet verkiezen den dienst te verlaten. Volgens art. 1637 r {nieuw art. 1637 nu zullen zij bij de inwerkingtreding van het gewijzigd reglement den dienst verlaten, zoo zij niet verkiezen hun tegenzin te laten varen. Maar één belangrijk verschilpunt tusschen beide regelingen verdient de aandacht: volgens het ontwerp heeft de arbeider, ingeval de opzeggingstermijn niet is in acht genomen, aanspraak op eene schadevergoeding, welke de werkgever krachtens het ontwerp-DRUCKER niet zoude verschuldigd zijn zelfs zou volgens dat ontwerp de arbeider, die den opzeggingstermijn niet in acht neemt, schadevergoeding aan den werkgever moeten betalen. De leden, die vreesden, dat de werkgever door de arbeidsders te

;

voorwaarden te wijzigen, het aan arbeiders, die hij kwijt wil wezen, onmogelijk kan en zal maken langer in zijn dienst te blijven, hebben blijkbaar over het hoofd gezien, dat hij hetzelfde doel langs eenvoudiger weg zal kunnen bereiken, namelijk door opzegging van den dienst of door beëindiging der dienstbetrekking met betaling van schadevergoeding. Heeft de wet nu de wijziging van het reglement tegen den zin des arbeiders gelijkgesteld met opzegging, of casu quo met beëindiging der dienstbetrekking met schadevergoeding, dan is in dit opzicht voor de belangen van den arbeider voldoende gewaakt. Wat den werkgever te allen tijde vrijstaat, kan niet onrechtmatig of zelfs onbillijk worden, wanneer het geschiedt bij wijziging van het arbeidsreglement. Hoewel dienstbetrekkingen, voor een bepaalden tijd aangegaan uitteraard zeldzaam zijn, behoort toch ongetwijfeld duidelijk vast te staan, dat de voorgestelde regeling ook op zoodanige dienstbetrekking van toepassing is. In het gewijzigde ontwerp van wet is ten deze voorzien.

Art. 1637 s {nieuw art. 1637 u). Naar aanleiding van de gehouden gedachtenwisseling omtrent boeten en premiën veroorlooft zich de ondergeteekende op te merken, dat het boetestelsel juist daarom wettelijke regeling behoeft, omdat krachtens dit stelsel onder sommige omstandigheden het door den arbeider bedongen loon niet volledig wordt uitbetaald. Het premiestelsel daarentegen is gegrond op de toezegging van een voordeel, hetwelk onder zekere omstandigheden, boven het den arbeider toegezegd loon dezen toekomt, zoodat het, veel meer dan het boetestelsel, onafhankelijk is van het begrip der

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 270

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken