Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 563

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 563

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

6i9

Aan eene plaatselijke commissie kan door Ons een secretaris worden toegevoegd, zoo noodig op eene door Ons te bepalen bezoldiging. De in het derde lid bedoelde schadeloosstellingen en kosten komen ten laste van den Staat.

Artikel 96.

De artikelen 82, 83, 84 en 85, eerste 1901 zijn van toepassing.

HOOFDSTUK

lid,

der Ongevallenwet

XI.

Van den invloed van de verzekering

op het

burgerlijk recht. Artikel 97.

De

burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van den werkgever voor de geldelijke schade, welke het gevolg is van een ongeval een verzekerde in verband met de uitoefening van het bedrijf overkomen, vervalt behoudens het bepaalde in het tweede lid en in het volgende artikel, alsmede behoudens voor zoover zij betrekking heeft op schade door het ongeval aan de goederen van den getroffene veroorzaakt. Overkomt in verband met de uitoefening van het bedrijf een ongeval aan een verzekerde, die aan uitkeering als vergoeding voor zijn arbeid van zijn werkgever meer dan vier gulden per dag ontvangt, zoo blijft de verantwoordelijkheid van den werkgever bestaan, doch wordt door den rechter bij de vaststelling der schadevergoeding rekening gehouden met hetgeen krachtens deze wet genoten wordt. Voor de berekening van de hoegrootheid van de in het vorige lid bedoelde uitkeering, welke de werkman per dag van zijn werkgever ontvangt, komen de Zondagen en de algemeen erkende Christelijke feestdagen niet in aanmerking.

Artikel 98.

De

artikelen passing.

88 en 89 der Ongevallenwet 1901 zijn van toe-

HOOFDSTUK

XII.

Van de aansprakelijkheid van den staat en van het beheer der middelen. Artikel 99.

De inkomsten en uitgaven der Rijksverzekeringsbank betreffende de uit deze wet voortvloeiende verzekering worden gescheiden gehouden van de overige inkomsten en uitgaven der bank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 563

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken