Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 409

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 409

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

397

van de opvatting van den bevoegden ambtenaar, de bepaling óf voor de patroons uiterst bezwarend zal zijn óf eene doode letter zal blijven.

Met name werd gevraagd,

of de bepaling ook van toepassingop vlasbraakhokken en zwingelketen. Herinnerd werd hier nog aan hetgeen bij de algemeene beschouwingen omtrent het wetsontwerp werd opgemerkt met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van het hoofd of den bestuurder, meer bepaaldelijk bij gemeentebedrijven. De directeur toch van zoodanig bedrijf kan geene wasch- of badgelegenheid doen maken zonder besluit van burgemeester en wethouders, en dit college is voor de geldmiddelen weer afhankelijk van den gemeenteraad. zal zijn

Arf.

140.

meenden,

Deze bepaling vond

toejuiching.

Sommige

leden

de diamantslijperijen beperkt behoort te blijven. Immers, in sommige textiel-fabrieken worden looden klossen of gewichten gebruikt welke door de arbeiders gehanteerd moeten worden en dus schadelijke gevolgen kunnen veroorzaken. dat

zij

niet tot

ArL 141. De vraag werd gedaan, waarom hier de werklokalen bedoeld bij art. 121, onderden ^, niet worden genoemd. Geantwoord werd, dat het niet wenschelijk kan worden geacht, de bij dit artikel aan den bevoegden ambtenaar toegekende zeer uitgebreide macht verder te doen strekken dan strikt noodzakelijk voorkomt. De leden, die de vraag stelden, merkten naar aanleiding van dit antwoord op, dat toch ook in de bij art. 1 2 1 onder en ^ bedoelde werkplaatsen gevaar voor vergiftiging niet is uitgesloten, en dat de bepaling van art. 236 genoegzaam bewijst, dat de Regeering niet schroomt den bevoegden ambtenaar met de meest uitgestrekte macht te bekleeden. Het scheen echter hoogst wenschelijk, zooveel mogelijk van de beslissingen van dien ambtenaar beroep toe te staan.

/

ArL

Ingevolge deze bepaling zal ook bij de felste koude verwarming van een werklokaal niet vereischt worden, wanneer van den arbeider lichaamsbeweging wordt gevorderd, die niet „weinig" kan worden genoemd, en wanneer de aard van het bedrijf zich daartegen verzet. Men meende, dat bij deze bepaling niet genoegzaam rekening is gehouden met het klimaat 142.

behoorlijke

hier te lande.

Het begrip „koude weersgesteldheid" scheen zeer rekbaar en de in de Memorie van Toelichting aangevoerde reden, waarom geen bepaalde temperatuur kan worden aangegeven, weinig bevredigend.

ArL

143.

De woorden

, luchtig

getimmerte" zullen, vreesde

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 409

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken