Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 157

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 157

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

213

beidsovereenkomst is opgenomen. Waar de Regeering, blijkens de Memorie van Toelichting, voor de teekenen der tijden zoozeer oog heeft en zij het eindelijk welslagen, al is het dan na harden kamp, van het collectief arbeidscontract verzekerd acht en waar zij verder, over de organisatie en het vakvereenigingsleven der arbeiders in zoo sympathieken zin zich uitlaat, had, zoo meende men, hieruit eene andere houding moeten volgen. Het moge dan waar zijn, dat de tijden nog niet rijp zijn om het (verplichte) collectief arbeidscontract in al zijn omvang en met al zijne consequenties te regelen, waarom kan met de mogelijkheid, dat collectieve arbeidscontracten zullen worden gesloten, in dit wetsontwerp althans niet rekening worden gehouden en aan zoodanige contracten, voor zoover noodig, wettelijke sanctie worden verzekerd? men wees op Engeland, op Duitschland, In het buitenland

waar

collectief contract het loon in het

boekdrukkersbedrij f over het geheele Rijk is geregeld, en op Frankrijk, waar de drie conventies van Arras, in 1891, 1898 en 1902 naar aanleiding van mijnwerkersstakingen getroffen, even zoovele collectieve arbeidscontracten waren tot regeling van de arbeids-voorwaarden in de toekomst is het collectief arbeidscontract geenszins meer eene in de practijk onbekende zaak en ook hier te lande zijn reeds eenige voorbeelden van collectieve arbeidscontracten aan te wijzen en bestaat er een voortdurend streven in deze richting steeds verder te gaan. Zoo herinnerde men aan de twee overeenkomsten, in 1900 en 1902 tusschen den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkers-Bond en de Amsterdamsche Juweliers-vereeniging aangegaan, en verwees men verder naar het artikel van dr. J. H. VAN ZANTEN: „de zoogenaamde collectieve arbeidsovereenkomst", opgenomen in het Rechtsgeleerd Magazijn (1), waarin nog eenige gevallen van het sluiten van collectieve arbeidscontracten worden aangehaald en besproken. De ervaring in het buitenland opgedaan, leert dat het collectief arbeidscontract het middel kan zijn, geschillen tusschen werkgevers en arbeiders zooveel mogelijk te vermijden en waar deze geschillen eenmaal zijn uitgebroken, ze op vreedzame wijze te beëindigen, verder werkstakingen te voorkomen en de scherpe concurrentie der werklieden onderling, die de loonen doet dalen, op te heffen of te matigen. Waarom heeft de Regeering dan niet deze gelegenheid aangegrepen om den arbeiders in dit streven zooveel mogelijk hulp te bieden, door het sluiten van collectieve arbeidscontracten zoo mogelijk te bevorderen en althans te steunen ? Hoe had zij liet beginsel, dat blijkens de Memorie van Toelichting bij de regeling van het arbeidscontract op den voorgrond staat: het verleenen van hulp aan de economisch zwakkeren, beter kunnen doorvoeren dan door de arbeiders te steunen in hun streven om door vereenigd optreden gunstiger arbeidsvoorwaarden te bedingen. bij

(1)

22ste jaargang (1903), bladz. 447 en volg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 157

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken