Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 16

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

278

ongeval op of na den dag, waarop in het na te melden seizoen een zeevisschersvaartuig naar zee vertrekt, waarmede hij vermoedelijk zou zijn uitgevaren, indien hij niet door het ongeval getroffen was, volgens het oordeel van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, een geneeskundige gehoord, ongeschikt is om den arbeid te verrichten, waarmede hij vóór het ongeval gewoonlijk in zijn levensonderhoud voorzag. Het in het eerste lid bedoelde seizoen is dat, gedurende hetwelk het bedrijf wordt uitgeoefend, waarin de verzekerde werkzaam was op het tijdstip, dat hem het ongeval trof. De tijdelijke uitkeering gaat in op den dag, waarop de in het eerste lid bedoelde ongeschiktheid aanwezig is, doch niet vóór den in dat lid bedoelden dag. Het laatste lid van artikel 35 is van toepassing. Artikel 38.

bedoeld in de artikelen 35 en 37, houdt, De met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel, op: tijdelijke uitkeering,

met den dag, waarop de in de artikelen 35 en 37 bedoelde a. ongeschiktheid eindigt, doch niet vóór den dag na dien, waarop de zeereis is afgeloopen, waaraan de getroffene zou hebben deelgenomen, indien hij niet door het ongeval getroffen was; met den dag, waarop den getroffene een e rente of eene b, voorloopige rente wordt toegekend. Artikel 39.

Na den dag, waarop het seizoen eindigt, gedurende hetwelk het bedrijf wordt uitgeoefend, waarin de verzekerde werkzaam was op het tijdstip, dat hem het ongeval trof, heeft geene tijdelijke uitkeering meer plaats. Artikel 40.

De

in den tijd, dat hij deelneemt aan eene zeereis, door een bedrijfsongeval wordt getroffen, heeft recht op eene tijdelijke uitkeering, indien hij te rekenen van den dag na dien, waarop de zeereis is geëindigd, volgens het oordeel van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, een geneeskundige gehoord, tengevolge van het ongeval gedurende meer dan twee opeenvolgende dagen ongeschikt is om den arbeid te verrichten» waarmede hij vóór het ongeval gewoonlijk in zijn levensonderhoud

losse

zeevisscher,

die

voorzag.

De

tijdelijke uitkeering

gaat in op den dag waarop de onge-

schiktheid, bedoeld in het eerste lid, aanw^ezig is, doch niet vóór den dag na dien waarop de zeereis is geëindigd.

De

bedraagt voor eiken dag, de Zondagen en erkende Christelijke feestdagen niet medegerekend, zeventig percent van het dagloon van den zeevisscher behoudens. uitkeering

algemeen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken