Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 78

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 78

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

68 plaatse op gewezen, dat het ontwerp het woord „dienstbetrekking" bezigt om de verbintenis aan te duiden, welke door de arbeids-

overeenkomst

Wat

art.

ontstaat.

163 7 b betreft,

moge nog worden

in het licht gesteld,

aangezien van aanneming van werk alleen dan sprake kan zijn, indien partijen een bepaald, zoowel wat hoeveelheid als wat hoedanigheid betreft, werk bij het sluiten van de overeenkomst op het oog hebben, de belooning reeds terstond in haar geheel voor de aflevering van het gansche werk wordt vastgesteld. Voor deze belooning gebruikt het artikel overeenkomstig het spraakgebruik het woord prijs. dat,

c. Gelijk boven onder § 6 (bladz. 12) werd betoogd, het zeer goed denkbaar, dat in dezelfde overeenkomst zoowel de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst van lastgeving liggen opgesloten. Echter is lastgeving niet de eenige overeenkomst

Art. 1637

is

wier vereeniging met de arbeidsovereenkomst zich laat denken. Het ontwerp gebruikt daarom eene algemeene uitdrukking. De overeenkomst welke partijen in dergelijk geval met elkaar sloten, kan, als het ware, ontleed worden in twee overeenkomsten van welke de ééne slechts eene arbeidsovereenkomst is. Al

naar gelang partijen handelen uit, gevolg geven aan, de arbeidsovereenkomst, zullen de bepalingen van deze van toepassing zijn. Treden echter partijen op in eene rechtsverhouding welke het gevolg is der andere overeenkomst, dan zou toepassing van de bepalingen der arbeidsovereenkomst geen zin hebben: die der andere overeenkomst, in de samengestelde overeenkomst opgesloten, hebben alsdan recht op toepassing. Tot zoover bevat het artikel slechts eene toepassing van het gemeene recht. Evenwel is het niet onmogelijk, dat in de wet ten aanzien van de beide overeenkomsten bepalingen worden aangetroffen, welke met elkaar niet zijn overeen te brengen. Volgens het ontwerp zullen in die gevallen de voorschriften betreffende de arbeidsovereenkomst den voorrang genieten. Dat steeds aan de bepalingen der arbeidsovereenkomst de voorkeur wordt gegeven, kan, het valt niet te ontkennen, eene eenigszins willekeurige keuze heeten. Indien men evenwel erkent, dat ter bevordering der rechtszekerheid eene keuze moet worden gedaan, is zij verklaarbaar en te verdedigen. Nu dit ontwerp eene uitgebreide regeling van het arbeidscontract geeft, waarbij alle punten aan recht en billijkheid nauwkeurig werden getoetst, kan tegen de toepassing dier regelen geen bezwaar zijn. Kiest men de arbeidsovereenkomst niet, het valt te vreezen, dat in de praktijk gepoogd zal worden op de bepalingen van andere overeenkomsten een beroep te doen. De keuze in dit artikel tot regel gesteld, voorkomt oneenigheid en ontduiking, en stelt, bij twijfel, de billijkste voorschriften aan partijen tot wet. Het arbeiden op stukloon vertoont zooveel gelijkenis met aan-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 78

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken