Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 290

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 290

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

278

nog bepaald, dat de Minister van Landbouw, Industrie en Handel bevoegd is, behalve den arbeidsduur van kinderen te verlengen, zooals boven reeds werd opgemerkt, ook voor bepaalde bedrijven voorloopig de grenzen van den nachtarbeid te veranderen, wanneer hem de wenschelijkheid daarvan is gebleken. Eene circulaire, bevattende een aantal van dergelijke uitzonJuli 1903, onder deringen voor bepaalde bedrijven werd den

is

i

n.

126 12/18 aan de prefekten des Rijks verzonden.

Hongarije.

Kinderen van

12 tot 14

jaar

mogen

slechts

8,

die

van 14 tot 16 jaar 10 uren werken, met een rusttijd van des uur en des voor- en namiddags elk \ uur. middags Nachtarbeid (9 5 uur) is voor kinderen onder 16 jaar verboden; 16 jaar mogen, als zij physiek geschikt alleen jongens van 14 zijn, in bedrijven, waar de vuren onophoudelijk branden, 's nachts werken gedurende 10 uren. i

Denemarken. Kinderen boven J2 jaren mogen, zoolang door niet is voldaan aan den wettelijken leerplicht, slechts 6 uur per dag werken in fabrieken of werkplaatsen, met inbegrip van \ uur rust na hoogstens 4^ uur arbeid, en slechts tusschen 6 uur zij mogen voor dien arbeid niet 's morgens en 8 uur 's avonds; gebezigd worden in den tijd, bestemd voor het schoolbezoek of het godsdienstonderwijs, en evenmin in het laatste i^ uur, onmidOp dellijk aan het school- of godsdienstonderwijs voorafgaande. Zon- en feestdagen mag niet gewerkt worden door hen. Jeugdige arbeiders van beider kunne bejieden 18 jaren, die aan den wettelijken leerplicht hebben voldaan, mogen dagelijks niet langer dan 10 uren werken en niet van 's avonds 8 uur tot 6 uur. Deze arbeidsduur moet na iederen 4-|-urigen 's morgens arbeid door minstens \ uur rust worden onderbroken. Voor jongelui, die technische of vakscholen bezoeken, moet de arbeidsduur zóó geregeld zijn, dat die niet van schadelijken invloed is op de vruchten van het onderwijs. De Minister van Binnenlandsche Zaken kan evenwel, wanneer hem daartoe een verzoek wordt gedaan, aan jongens boven den leeftijd van 15 jaar toestaan, gedurende een bepaald aantal uren tusschen 8 uur 's namiddags en 6 uur 's voormiddags te werken, wanneer dit noodzakelijk is voor hunne vakopleiding. Gedurende rust- en maaltijden mogen kinderen en jeugdig^e arbeiders niet aan het werk gezet worden, noch zich ophouden in eenig, tot eene fabriek of werkplaats behoorend lokaal, waar tegelijkertijd gewerkt wordt, tenzij de werkgever hiertoe schriftelijk gemachtigd is door de fabrieksinspectie. Ingeval van ongelukken, „Naturereignisse" e. d., welke storing veroorzaakten in den geregelden gang van het bedrijf kunnen tijdelijk uitzonderingen op bovengenoemde bepalingen worden

hen

toegestaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 290

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken