Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 237

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 237

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

225 tevens woningen zijn, of alleen door eene woning toegankelijk zijn. Wegens de redenen, medegedeeld in de toelichting op art. 430 behoort onder deze ambtenaren ook de inspecteur van den arbeid te worden genoemd. Nu is in de wet nergens sprake van den inspecteur van den arbeid en met het oog daarop kon ook in art. 430 kwalijk die ambtenaar worden genoemd. Toch eischt art. 158 der Grondwet, dat de macht, die den hierbedoelden last kan geven, door de wet worde aangewezen. In verband hiermede

430 niet worden gesproken van den bevoegden ambbij algemeenen maatregel van bestuur zoude worden aangewezen. Vandaar dat in genoemd artikel wordt gesproben van het hoofd der arbeidsinspectie en dat in art. 370 wordt bepaald, dat het Rijk in arbeidsinspectiën zal zijn ingedeeld. Art. 371 wijkt op een paar punten af van art. 1 4 der bestaande Arbeidswet en art. 10 der Veiligheidswet. Thans is aan de ambtenaren der arbeidsinspectie verboden het deelnemen aan bedrijven of ondernemingen van fabrieks- of ambachtsnijverheid. Zulks gaat te ver aan den eenen kant en niet ver genoeg aan den anderen kant. Te ver gaan de thans bestaande bepalingen in zooverre zij verbieden het deelnemen ook aan buitenlandsche ondernemingen. Niet ver genoeg, waar de wet zich op ruimer gebied zal gaan bewegen dan de bestaande Arbeidswet en de Veiligheidswet en de ambtenaren der arbeidsinspectie ook winkels zullen hebben binnen te gaan en toezicht zullen moeten houden op openbare middelen van vervoer. Met een en ander houdt het artikel rekening. Eindelijk bevat art. 372 een voorschrift, hetwelk den Minister de bevoegdheid toekent te bepalen, wanneer het tweejaarlijksch verslag moet worden ingezonden, een voorschrift, dat dusver wordt gemist. De bepaling, dat de verslagen, hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk aan de Staten-Generaal moeten worden medegedeeld, is niet opgenomen. Geenszins is dat geschied, omdat het in de bedoeling zoude liggen verslagen betreffende de verrichtingen van de ambtenaren der arbeidsinspectie op minder ruime schaal te verspreiden dan dusver geschiedt, maar omdat aan overnemingvan het tweede lid van art. 16 der bestaande Arbeidswet en van art. 15 der Veiligheidswet bezwaren zijn verbonden. Meer dan eens toch is het voornemen gerezen om de door de inspecteurs uit te brengen verslagen tot een algemeen verslag te verwerken en dit te publiceeren. Aan dat voornemen kon dusver geen gevolg" worden gegeven, omdat volgens de aangehaalde wetsartikelen de verslagen der inspecteurs geheel of gedeeltelijk moeten worden overgelegd aan de Staten-Generaal. De practijk heeft gemeend dat voorschrift aldus te moeten verstaan, dat die verslagen worden gedrukt en aan elk lid der Staten-Generaal in afdruk worden toegezonden. Mochten nu zoowel de oorspronkelijke verslagen als het te verwerken verslag worden gedrukt en verspreid, dan zoude eigenlijk dubbel werk worden verricht.

kon

in art.

tenaar,

III.

omdat deze

15

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 237

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken