Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 358

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 358

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

"

4M Indien geen gebruik bestaat wordt het loon naar de omstandigheden bepaald.". In

1637

art.

de woorden

m

„is"

y

i

.,

vijfden regel, vervalt de

komma

tusschen

en „dan".

1637 m en 1637/2 wordt een nieuw ingevoegd, luidende als volgt: „Elk beding, strijdig met de bepalingen van eene algemeene overeenkomst omtrent arbeidsvoorwaarden, gelijk bedoeld bij artikel 1637 £, welke op den werkgever of den arbeider van toepassing is, is

Tusschen

artikel

1637

de

m

artikelen

bis

nietig.

Het derde

Aan

art.

lid

van

1637?' 2

art.

1637 q vervalt.

wordt het hier volgende toegevoegd: „de

.

inzage van het reglement geschiedt kosteloos."

Het

vijfde lid

van

art.

1637

u wordt gelezen

als volgt:

„Binnen eene week mag geen hooger bedrag aan gezamenlijke worden opgelegd dan het in geld vastgesteld loon of gedeelte van het loon des arbeiders voor éénen dag. Geene afzonderlijke boete mag hooger dan dit bedrag worden gesteld. Echter mag, doch alleen ten aanzien van arbeiders, wier in geld vastgesteld loon meer dan vier gulden per dag bedraagt, bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement de bevoegdheid tot het opleggen van een hooger bedrag aan gezamenlijke boeten, en van eene hoogere afzonderlijke boete, worden bedongen."

boeten

Het 1637 u

laatste

lid

van

art.

1637^ wordt een

afzonderlijk artikel

bis.

De bepaling van art. 1637 z> wordt vervangen door het hier volgende „Ter zake van een zelfde feit mag de werkgever niet boete heffen en tevens schadevergoeding vorderen.". :

Aan

1637 w wordt een tweede lid toegevoegd, luidende „Eene verklaring des arbeiders, waarbij hij zich vermet een in de toekomst vast te stellen reglement, of met eene toekomstige wijziging van een bestaand reglement, te art.

volgt: bindt zich als

vereenigen,

is

nietig."

Aan het vijfde lid van art. 1638^ wordt het hier volgende toegevoegd: „Evenzoo worden onder de vervulling eener door wet of overheid opgelegde verplichting begrepen: de vervulling van werkzaamheden, voor den benoemde voortvloeiende uit eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, zoomede de uitoefening van kiesbevoegdheid."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 358

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken