Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 23

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 23

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

285

na het ongeval, gedeeltelijk of geheel ongeschikt is tot werken, wordt hem de rente of voorloopige rente, als bedoeld in de artikelen 49, 50 en 55 toegekend gedurende den tijd van zijne gedeeltelijke of geheele ongeschiktheid tot werken te rekenen van den aanvang dier ongeschiktheid, doch in geen geval vóór het tijdstip, waarop zijne tijdelijke uitkeering zou aanvangen, indien hij ten gevolge van het ongeval gedurende meer dan twee opeenvolgende dagen ongeschikt was geweest om den arbeid te verrichten

waarmede

hij

voor het ongeval gewoonlijk in

zijn levens-

onderhoud voorzag.

Het bepaalde

in het vorig lid is niet

van toepassing:

a. op den vasten zeevisscher, die door een bedrijfsongeval wordt getroffen op of na afloop van zijne laatste zeereis in het seizoen, gedurende hetwelk het bedrijf wordt uitgeoefend waarin hij werkzaam was op het tijdstip, dat hem het ongeval trof;

op een volontair, leerling of dergelijk persoon, die wegens nog geen loon ontvangt.

b.

zijn

onvoltooide opleiding

TITEL II. Van de schadeloosstellingen aan verzekerden, die tevens verzekerd zijn overeenkomstig de BEPALINGEN DER ZIEKTEVERZEKERINGSWET 1905 TEGEN geldelijke GEVOLGEN VAN ZIEKTE EN OVERLIJDEN.

UIT eigen hoofde

Artikel 57.

De

Rijksverzekeringsbank verleent den verzekerde, wien een bedrijfsongeval overkomt, als schadeloosstelling van den twee en negentigsten dag na dien van het ongeval af: i^.

de geneeskundige schadeloosstelling, bedoeld in artikel 25

;

indien de verzekerde tengevolge van het ongeval gedeelof geheel ongeschikt is tot werken, een geregelde uitkeering, rente genaamd, gedurende den tijd van zijne gedeeltelijke of geheele ongeschiktheid tot werken.

2^

telijk

Het derde en

vierde lid van artikel 55 zijn van toepassing. Artikel 58.

Indien het ziekengeld ingevolge de Ziekteverzekeringswet 1905, vóór den twee en negentigsten dag na dien van het ongeval ophoudt, gaat de rente of de voorloopige rente in op den dag na dien, waarop de uitkeering van het ziekengeld is geëindigd. Is de uitkeering van het ziekengeld te vroeg geëindigd, dan gaat de aanspraak van den getroffene op het ten onrechte niet uitgekeerde ziekengeld voor het bedrag, dat hem door de Rijksverzekeringsbank aan rente of aan voorloopige rente uitgekeerd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken