Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 152

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 152

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

140 het glazuur verbindingen

in

gebruikt worden, andere in

ofschoon ook loodde plaats te stellen, die minder giftig zijn zwak zuur oplossen.

omdat zij minder in Onderzoekingen toch van Prof. Thorpe hadden hem geleerd, dat dit mogelijk was en hem als criterium en toets voor de glazuren den regel doen opstellen, die ook in het Arbeidsbesluit is opgenomen. Met het oog op de spoedige invoering van het Arbeidsbesluit was voor ons land aangenomen 2^/2 pet., hoewel Prof. Thorpe een percentage van 2 had aanbevolen. Dit is geschied omdat vermoed werd, dat deze lage grens voor ons land bezwaren zoude geven. in de bedoeling van den ondergeteekende om na het eventueel tot stand komen der wet gelijksoortige bepalingen tot stand te doen komen als de bovengenoemde krachtens art. 4 der bestaande Arbeidswet uitgevaardigde verbodsbepalingen. Daarbij zal, voor het geval dat nog niet tot het verbod van allen arbeid bij loodhoudende glazuren en emails kan worden overgegaan, overwogen worden, of het criterium voor mindere schadelijkheid van loodglazuur ook wijziging behoeft om de eischen der industrie in evenwicht te brengen met eischen, die mindere giftigheid waarborgen. te veel

Het

ligt

Na hetgeen in het algemeene deel dezer Memorie onder a) is opgemerkt aangaande het voorschrift, dat kinderen geen arbeid mogen verrichten, wanneer zij hun twaalfde jaar niet hebben voleind of nog onder de verplichting der Leerplichtwet vallen, behoeft op die bepaling hier niet te worden teruggekomen. Volstaan kan hier worden met de verklaring, dat uitdrukkelijk sprake is van de leerverplichting ingevolge de Leerplichtwet, omdat ook eene andere dan deze wet tot het invoeren van eene leer verplichting zoude kunnen komen. Ari.

(bladz.

63.

6

Bij de toelichting van het bepaalde onder a van 64. herinnerde de ondergeteekende aan hetgeen bij het vaststellen der bestaande Arbeidswet ten aanzien van de veenderijen is geschied. Opgemerkt werd reeds, dat de Enquête-commissie in haar eindverslag meende te moeten adviseeren o. a. tot uitbreiding van art. 3 van die wet. Verboden zoude behooren te zijn naar het gevoelen der commissie het doen verrichten van arbeid door een kind beneden 1 4 jaren in of voor eene veenderij met deze uitzondering evenwel, dat niet onder het verbod zoude zijn begrepen het verleenen van hulp bij het droogmaken van reeds gesneden of naar het droog\eld vervoerde veenspecie. De Enquête-commissie wilde onder het verbod van art. 3 der bestaande Arbeidswet ook den veenarbeid begrijpen, verricht door kinderen beneden 14 jaren. Blijkens het verslag van de Tweede Afdeeling dier Staatscommissie, blz. boa en 373 volgg.,

Ari.

art.

4

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 152

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken