Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 193

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 193

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

249 laat verrichten,

komt de Minister trouwens ook

ten deele op zijne

uitspraak terug.

16380. Gevraagd werd, of het niet beter ware hier in van den „dag" te spreken van „het tijdstip", omdat anders beweerd zou kunnen worden, dat het loon voor een geheelen dag verschuldigd zou zijn, ook wanneer de arbeider eerst des namiddags in dienst was getreden. Art.

plaats

:

Van verschillende zijden werden tegen de hier Art. 1638 c. voorgedragen regeling bezwaren ingebracht. Men meende, dat zij op bedenkelijke wijze vooruitloopt op de in uitzicht gestelde en wellicht reeds spoedig te verwachten wettelijke regeling nopens Terwijl aan zoodanige verzekering elders >de ziekteverzekering. het beginsel ten grondslag is gelegd, dat werkgever en arbeider gezamenlijk de kosten hebben te dragen en dit voorbeeld hoogst waarschijnlijk ook hier te lande navolging zal vinden, worden in dit ontwerp, bij ziekte van den arbeider, aan den werkgever, alleen alle lasten opgelegd en zal dit ten gevolge hebben, dat bij de arbeiders verkeerde meeningen ten aanzien van het dragen der kosten van ziekteverzekering gaan post vatten. Ook zal de voorgedragen regeling ten gevolge kunnen hebben, dat arbeiders wetende, dat zij in geval van ziekte de aanspraak op hun loon niet verliezen, hun lidmaatschap van ziekenfondsen opzeggen en dat tal van deze fondsen dientengevolge zullen gaan kwijnen of zelfs te niet gaan, hetgeen zeker met het oog op de komende ziekteverzekering zeer ongewenscht moet worden geacht. Blijven echter de arbeiders, ook na de totstandkoming van deze regeling, lid van hun ziekenfonds, dan zullen tijden van ziekte voor hen uit financieel oogpunt zelfs voordeelig zijn, omdat zij dan èn loon en uitkeering uit het fonds genieten. De Minister is blijkens de Memorie van Toelichting van oordeel, dat men in zoodanig geval niet behoeft te vreezen, dat de arbeider te veel zou ontvangen, omdat immers juist in tijden van ziekte de behoeften van het zijn. Men deelde in dit gevoelen niet, omdat mag worden aangenomen, dat in den regel de kosten der verpleging van den zieke uit de uitkeering kunnen worden bestreden. Men vreesde dan ook, dat de voorgedragen regeling tot simulatie en het zich spoedig ziek melden zal leiden en zij den arbeider er toe zal brengen, zijn werk niet. al te spoedig te hervatten; dit te 'eerder nog, waar hier eene scherpe controle, zooals bij de ziekenfondsen door de arbeiders in hun eigen belang wordt uitgeoefend, uit den aard der zaak zal ontbreken. Met het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche werkgevers in hun bovenvermeld adres omtrent dit wetsontwerp, was men van oordeel, dat, waar de Minister eene incidenteele regeling van de fondsen in dit ontwerp niet heeft meenen te moeten opnemen, dezelfde argumenten er voor pleiten, ook niet in zake de verplichtingen

gezin grooter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 193

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken