Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 474

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 474

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

530 Artikel 222.

Voor een persoon, die niet zelve in rechte kan staan en zonder wettelijken vertegenwoordiger is, kan een voorloopige vertegenwoordiger worden benoemd, die voor hem in rechte zal optreden, totdat de wettelijke vertegenwoordiger opkomt. Hetzelfde kan geschieden, indien de verblijfplaats van den wettelijken vertegenwoordiger onbekend of buiten de gemeente is, waar de bedoelde persoon woont. De voorloopige vertegenwoordiger wordt op verzoek of ambtshalve benoemd door den rechter of het college, dat bevoegd is van de aanhangig gemaakte of te maken rechtsvordering kennis te

nemen. Artikel 223.

Wanneer een werkgever in gebreke is aan eene erkende ziekenkas of eene districtsziekenkas premie te betalen, welke hij volgens deze wet verschuldigd is, kan de ziekenkas hare vordering in rechte doen gelden voor den burgerlijken rechter. Artikel 224.

Het bepaalde

de artikelen 220 en 223 geldt ook ten aanzien bij eene ondernemersziekenkas, indien in de statuten der ziekenkas is bepaald, dat de geschillen betreffende eene schadeloosstelling of eene te betalen premie niet worden beslist door een scheidsgerecht. in

van eene verzekering

Artikel 225.

De in

in

de artikelen 220 en 223 bedoelde vorderingen verjaren

twee jaren.

Eene vordering

ter zake van premie, verschuldigd wegens de verzekering van een verzekeringsplichtige als bedoeld in artikel 188, verjaart in zes

maanden.

HOOFDSTUK

VIII.

Strafbepalingen. Artikel 226.

Met

maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden wordt gestraft het niet of niet tijdig nakomen van de bepaling, vervat in artikel 219. hechtenis van ten hoogste eene

Artikel 227.

Met geldboete van ten hoogste vijftig gulden wordt het niet nakomen van de bepaling, vervat in het eerste

gestraft lid

van

artikel 184.

Artikel 228.

Met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld in de kelen 226 en 227, zijn de verzekeringscontroleurs belast.

arti-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 474

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken