Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 441

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 441

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

497 d.

indien niet blijkt, dat de samenstelling van het voorloopig is geschied overeenkomstig artikel 101

bestuur der ziekenkas

;

e. voordat de ondernemer als waarborg voor de nakoming door de ondernemersziekenkas van hare verplichtingen ingevolge de bij haar gesloten verzekeringen bij de Rijksverzekeringsbank zekerheid heeft gesteld, met inachtneming van de daaromtrent bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen voorschriften.

Voor de toepassing van het eerste lid, sub d, wordt in het vierde lid van artikel 101 voor „bij de ziekenkas verzekerde verzekeringsplichtige werklieden" gelezen: „vaste werklieden der onderneming" en wordt het laatste lid van artikel 101 gelezen als volgt: „De bestuursleden moeten ten minste 30 jaar oud zijn." De in het eerste lid, sub e, bedoelde zekerheid bestaat uit gelden of fondsen, waarin de beschikbare gelden der Rijksverzekeringsbank mogen worden belegd. De interesten worden door het bestuur der Rijksverzekeringsbank aan den ondernemer overgemaakt. Indien de zekerheid uit eene geldsom bestaat, wordt deze niet afzonderlijk bewaard, maar in de kas der Rijksverzekeringsbank gestort en worden de interesten berekend op den voet van den interest, welken de Rijksverzekeringsbank in het laatst verloopen kalenderjaar gemiddeld van hare fondsen heeft gemaakt. Artikel 98.

Een

besluit, waarbij

Een

besluit, waarbij

als ondernemersziekenkas wordt erkend, bepaalt, dat het besluit in werking treedt op den posten dag na de dagteekening daarvan. Indien minder dan 30 dagen zullen verloopen tusschen de dagteekening van het besluit en den dag, waarop artikel 1 dezer wet in werking zal treden, dan bepaalt het besluit, dat het in werking treedt op den zelfden dag als artikel 1.

eene ziekenkas

Artikel 99.

eene ziekenkas als ondernemersziekenkas wordt erkend, wordt met de statuten der kas door de zorg van Onzen Minister, zoo spoedig mogelijk opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant. Artikel ioó.

Eene ondernemersziekenkas

bezit rechtspersoonlijkheid.

Artikel 101.

Het bestuur eener ondernemersziekenkas bestaat

uit

een oneven

aantal en ten minste 5 leden.

De ondernemer benoemt de kleinste helft der leden en wijst de door hem benoemde leden den voorzitter van het bestuur aan.

uit

II.

32

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 441

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken