Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 47

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 47

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

.

37 alleen sprake zijn, waar het vereenigingswezen hoog is opgebloeid op den stam eener krachtige organisatie. Zulke opbloei is echter ook thans nog bijna overal veelmeer uitzondering dan regel. Toch zou dwalen, wie, in weerwil van dit verschijnsel, weigerde te erkennen, dat de hedendaagsche arbeid staat in het teeken van de collectiviteit en van de coalitie. En dat de intrede van het collectieve arbeidscontract in de wereld der sociaaleconomische verhoudingen slechts is eene quaestie van tijd. Ongetwijfeld zal het nog een harden strijd hebben door te maken, eer het zich voor goed aldaar zijne plaats zal hebben veroverd. Maar bedriegen niet alle voorspellingen dan is zijn eindelijk welslagen verzekerd. De opkomst en de snelle ontwikkeling der reusachtige grootindustrie heeft den werkman, meer dan zulks vroeger het geval was, afhankelijk gemaakt van den werkgever. De werknemer is, individueel staande tegenover den werkgever, heden ten dage Veel zwakker dan voorheen en niet zelden als het ware overgeleverd aan diens willekeur. Dit zou in nog hoogere mate het geval zijn geweest, indien niet de wetgever reeds bij herhaling het gewicht zijner voorschriften in de schaal hadde geworpen in het belang van den arbeid, tot herstel van het evenwicht ten behoeve van de zwakkere partij. Geen lid der hedendaagsche rechtsgemeenschap, die meer door eigen ervaring gedwongen is geworden zich te buigen voor de waarheid der oude spreuk, dat de burger slaaf der wet is om vrij te kunnen zijn, dan de arbeider. Het absolutisme getemperd door contractbreuk i), waaronder hij zijne dagen sleet, heeft hem de oogen doen opengaan. Overtuigd, dat de wet is het postulaat zijner vrijheid, heeft hij, om te ontkomen aan den druk, waaronder hij als enkeling zuchtte,

hare hulp met beide handen dankbaar aangegrepen, zonder daarom aan de andere zijde te vergeten, welke kracht tot eigen opheffing gelegen is in hem zelven, verbonden met anderen. Georg Sulzer, Die beitsgebern, Bern

Th. Plytos,

collective

Vertragsschliessung zwischen Arbeitern tind Ar-

1900.

contrat collectif de travail, Paris 1 90 1 1901. HUBERT-VALLEROUX, Le contrat de travail doil-il être individuel ott collectif? er Economiste fransais, 1901, l volume, bladz. 491 en vgl. Versuch einer gesetzlichen Regelung des collectiven Arbeitsvertrags, Soziale Praxis, Xler Jahrgang 1901/02, bl. 349 en vgl. Felix Moissenet, Etude sur les contrats collectif's, Paris 1903. Van Zanten, De zoogenaamde colletieve arbeidsovereenkomst, Rechtsgeleerd Magazijn, XXIIste Jaargang, 1903, bladz. 447 en vgl. /'

Organisation ouvrière et

Barthelemy Raynoud, Le Contrat

Ie

collectif de travail, Paris

Wetgeving o. a: Wet van 10 Februari 1900, van het Kanton Genève „fixant le mode d' établissement des tarifs d' usage entre ouvriers et patrons et réglant les comptes relatifs mix conditions de leurs engagemenls." Annuaire de législation étrangère, 1901, bladz. 392. 1)

Lotmar,

t.

a.

p.,

bladz.

12.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken