Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 162

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 162

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

;

152 rente in laatste instantie is beslist. Kon de voorloopig toegekende rente niet worden ingetrokken, dan zou dit zelfs een reden kunnen zijn voor den verzekerde om de zaak te traineeren hij zou in beroep komen, al was hij overtuigd in het ongelijk te zullen worden gesteld, om zoodoende langer in het genot te blijven van de voorloopige rente. De bevoegdheid om in te trekken is indirect ook in het belang van den verzekerde het bestuur der Bank of de administratieve rechter, bij wien het beroep aanhangig is, zal eerder gebruik maken van de bevoegdheid om de rente voorloopig toe te kennen, indien te allen tijde :

;

daarop kan worden teruggekomen. Ten slotte zij opgemerkt, dat op de vraag of de invaliditeit het gevolg is van het ongeval, niet van invloed is de krachtens een der Ongevallenwetten genomen beslissing deze bindt het bestuur der Bank en den invaliditeitsrechter uitsluitend ten aanzien van de vraag of de verzekerde het ongeval opzettelijk ;

heeft veroorzaakt.

Ar/. 38. 1889.

De

Vgl. § 17 der wet van 1899 en § 1 1 der wet van verzekerde, die bijv. bij het plegen van een diefstal

uit een raam valt en een ongeval krijgt of, zich ontdekt ziende, in een gracht springt en een longontsteking opdoet, behoort, indien hij daardoor invalide wordt, geen invalidi-

met inklimming

teitsrente te krijgen.

De beslissing van den strafrechter is bindend uitsluitend ten aanzien van de vraag of de verzekerde een misdrijf heeft gepleegd. Is dit het geval, dan wordt door het bestuur der Bank en den administratieven rechter beslist, of de verzekerde bij het plegen van dat misdrijf letsel heeft bekomen en of dat letsel de oorzaak der invaliditeit is. Het strafvonnis zal omtrent die punten misschien licht verschaffen, een beslissing daaromtrent behoeft de strafrechter niet te geven. De aangehaalde paragraaf van de wet van 1889 ontzegde de aanspraak op invaliditeitsrente alleen dan, indien de verzekerde het ongeval gekregen had bij het begaan van een Vcrhrechcn (i) ontzegging was dan imperatief voorgeschreven. De wet van 1899 is strenger, in zoover zij de bepaling uitbreidt tot Vcrgehen (2) mei opzet begaan. Daarentegen is zij in een ander opzicht minder streng, doordat de ontzegging facultatief is en de rente gedeeltelijk kan ontzegd worden, terwijl in bepaalde gevallen bij ontzegging de rente voor het geheel of voor een gedeelte aan de betrekkingen van den verzekerde kan worden toegewezen. De regeling van

(i) Zie § (2) Zie §

I

I

het

ontwerp heeft de meeste overeenkomst

van het Duitsche R. van het Duitsche R.

Str.

Str.

G. B. G. B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 162

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken