Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 115

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 115

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

io5

Tweede lid. De bepaling is voor alle arbeiders wenscheiijk ook de meest onafhankelijke arbeider heeft belang bij eene geregelde uitbetaling. Intusschen kan bij dezen contractueele afwijking worden toegelaten. Art. 1638 r. Door dit artikel wordt voortgebouwd op den grondslag van art. 8 (Nader gew.) Truck-Ontwerp. Het wijkt echter in het algemeen in tweeërlei opzicht daarvan af. Vooreerst wordt hetgeen hier geschiedt uitdrukkelijk als schuldvergelijking aangeduid. Waar de werkgever bij de uitbetaling van het loon een zekere som kort, ten einde aldus van den arbeider te innen hetgeen hij van dezen heeft te vorderen vindt inderdaad plaats wat het Burgerlijk Wetboek „Compensatie of vergelijking van schuld" noemt. Door hier de uitdrukking „schuldvergelijking" te bezigen wordt meer dan ééne twijfelvraag afgesneden, die bij de behandeling van het Truck-Ontwerp niet voldoende tot oplossing

kwam. Verder wordt korting bij wege van schuldvergelijking in het ontwerp alleen toegestaan ter zake van datgene wat de arbeider aan den werkgever zelf, niet van hetgeen hij aan derden schuldig is 1). De derde schuldeischer kan, binnen de grenzen van art. 1638^, zijne vordering verhalen door onder den werkgever beslag te leggen op het loon. Mocht de beslag-procedure te omslachtig zijn, men kan ze vereenvoudigen, zooals in Frankrijk is geschied bij de wet van 12 Januari 1895 {relative a la saisiearrêt sur les salaires et petits traitements des ouvries et employés). Hier behoort echter korting ten behoeve van derden in geen geval thuis, gelijk terecht werd betoogd door de Commissie van Rapporteurs over het Ontwerp-Truckwet bij haar nader mondeling overleg met den Minister. Voor beperking der bevoegdheid tot schuldvergelijking tegenover den arbeider bestaat alle reden in verreweg de meeste gevallen heeft de arbeider zijn loon hoog noodig om er van te leven. Andere landen gaven ons reeds lang het voorbeeld van eene dergelijke regeling, (zie o. a. Engelsche Truck Act 183 1, artt. 5, 23, 24; Truck Amendment Act 1887, art. 5; Truck Act Zwitsersche Bondswet van 23 Maart 1896, artt. 1, 2 en 3; Belgische wet van 16 Aug. 1887, art. 7, 1877, art. 10, lid 4; gewijzigd bij art. 23 der wet van 15 Juni 1896; Luxemburgsche wet van 12 Juni 1895, art. 6; Fransche wet van 12 Januari :

1895, artt

-

4 en

5)-

Het artikel is van toepassing op alle arbeiders, ook op de meer zelfstandige. Te hunnen aanzien gelden hier soortgelijke overwegingen als in de toelichting op 1638/ werden ontwikkeld.

art.

1638

h,

1638 i en

In de Enquête bleek, dat dergelijke korting ten behoeve van derden, waardoor 1) de „winkeldwang" in hooge mate wordt bevorderd, veelvuldig voorkomt. Zie Verslag

der 2de .Afdeeling, bladz. 395 en

vlg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 115

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken