Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 338

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 338

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

3-'6

De onderscheidingen in geacht van spitsvondigheid. er verschil

zaamheden

dit

artikel

worden gemaakt, of de verrichten

al

werden voorts

niet vrij

Waarom, zoo werd gevraagd, moet van hen die de werkdie, welke voor het Ook werkzaamheden op

plaats

dan niet van

publiek is bestemd, is afgescheiden? een tooneel worden, naar de gebruikelijke beteekenis der woorden, verricht op eene plaats waartoe het publiek tegen betaling toegang heeft. De omschrijving onder c zou dus zonder bezwaar kunnen vervallen. Bij deze omschrijving was er trouwens, meende men, geen rekening mede gehouden, dat het publiek niet alleen met de oogen maar ook met de ooren te gast kan gaan men vroeg daarom, of het niet aanbeveling zou verdienen „achter ten aanschouwe" in te lasschen „of ten aanhoore". De woorden „voor zoover betreft de werkzaamheden, bedoeld onder b of c'\ aan het slot van het artikel, strekken niet tot ;

verfraaiing van den zin. Sommige leden zouden het geheele artikel willen schrappen. In de behoefte aan definitie van het begrip „bedrijf" voorziet het toch niet; het geeft eigenlijk niet meer dan voorbeelden en voorbeelden geven licht aanleiding tot verwarring in de jurisprudentie. Enkele andere leden meenden, dat aan alle bezwaren zou worden tegemoet gekomen, indien het artikel eenvoudig luidde: „Werkzaamheden verricht om daardoor winst te behalen oi te doen behalen, worden geacht in of ten behoeve van eenig bedrijf te hebben plaats gehad." Het denkbeeld het geheele artikel te schrappen kwam aan verscheidene leden bedenkelijk voor; zij .stelden er prijs op, eene omschrijving te behouden, waaruit blijkt dat „bedrijf" metterdaad niet in beteekenis verschilt van „Erwerbsgeschaft", en dit kan alleen blijken, wanneer uitdrukkelijk het behalen van winst als vereischte wordt gesteld.

Art. 3. Omtrent de wenschelijkheid van hetgeen hier bepaald wordt liepen de meeningen uiteen. Sommigen oordeelden, dat de werkzaamheden op de vakscholen, als niet verricht in of ten behoeve van eenig bedrijf, in verband met het bepaalde bij art. i buiten het kader der wet blijven en dat het artikel dus ten onrechte is opgenomen. Anderen merkten op, dat de in die scholen bewerkte of vervaardigde voorwerpen wel steeds door of vanwege het hoofd of den bestuurder zullen worden verkocht of verloot. Zij waren, ook op dien grond, van meening, dat in het algemeen alle de hier-

bedoelde

inrichtingen

voor vakonderwijs en

alle

daar verrichte

werkzaamheden onder de bepalingen der wet behooren

te vallen

trouwens de voorschriften in het belang der veiligheid behooren zeer stellig ook voor deze inrichtingen verbindend te zijn. Door sommigen werd daarom in overweging gegeven, het artikel eenvoudig te doen luiden: „Werkzaamheden, verricht in eene in-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 338

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken