Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 126

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 126

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

388 zee

overboord

sub

a,

wordt gezet,

geldt de bepaling van dat artikel,

niet.

Artikel 6i.

Wanneer een

vermiste

schepeling nog in leven

na het verstrijken van de termijnen in de artt. 12 en 1 3 gesteld, verliezen de betrekkingen van dien schepeling hun aanspraak op de tot dusver door hen genoten renten. De reeds gedane uitkeeringen worden echter niet teruggevorderd. blijkt

te zijn

HOOFDSTUK Van de

IV.

vaststelling van den verzekeringsplicht.

Artikel 70. De Staat wordt geacht het zeevisschersbedrijf uit oefenen. Volgens art, 7, onder b, behooren toch tot het zeevisschersbedrijf de werkzaamheden verricht ten dienste van wetenschappelijk onderzoek. De Staat laat wetenschappelijke onderzoekingen ter zee door hare ambtenaren verrichten. Bij Koninklijk Besluit van 3 April 1903, {Staatsblad n. 95), is te den Helder een Rijksinstituut der zee gevestigd. Volgens art. 2 van gemeld besluit heeft dit Instituut ten doel het onderzoek van de natuurkundige verschijnselen, zoowel als van de levende organismen in de Noordzee en in de daarmede in gemeenschap staande zeeën, voorzoover deze verschijnselen en organismen beteekenis hebben voor de kennis van de levenswijze, van het voorkomen en van de verspreiding der voor het visschersbedrijf gewichtige dieren, alsmede het onderzoek van alles wat voor dat bedrijf zelf in verband met deze regeling van belang is. Tevens kan volgens art. 3, tweede lid, van dat besluit aan het Instituut door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid het doen van andere dan in art. 2 vermelde wetenschappelijke onderzoekingen in het belang der visscherij worden opgedragen. te

Artikel 73. Door deze bepaling blijft het bestuur der Rijksverzekeringsbank steeds op de hoogte van de uitbreiding der visschersvloot en van de namen der werkgevers, zoodat daardoor controle mogelijk is op de aangifte van de werkgevers. Artikel 75. Daar de opgaven in het register, bedoeld in artikel geacht worden den werkelijken toestand van de onderneming van den werkgever weer te geven, behoort deze in kennis te worden gesteld met de opgaven, welke ten aanzien van zijne onderneming in het register zullen worden ingeschreven. 76, zullen

De opgaven in het register vermeld, geven aan en onder welke omstandigheden dat bedrijf wordt uitgeoefend. Zij blijven van kracht totdat die opgaven, hetzij door tusschenkomst van den werkgever (art. 77), hetzij ambtshalve Artikel 76.

welk bedrijf

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 126

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken