Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 109

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 109

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

97

Het hoofd of de bestuurder zal zich om straffeloos meer kunnen beroepen op het ontbreken van

verboden.

is

te blijven dus niet

te verrichten, noch op zijne onwetendheid plaats vond. Hij zal hebben te zorgen, dat bij het zooals hieronder zal worverrichten van werkzaamheden in en ook soms ten behoeve van zijn bedrijf de den aangetoond

een

last

om

den arbeid

met hetgeen

bepalingen der wet worden nagekomen. Dat hierbij sprake is van in en soms ten behoeve van het bedrijf is het gevolg daarvan, dat ook hier tegen ontduiking der wetsvoorschriften dient te worden gewaakt. De patroon moet natuurlijk aansprakelijk zijn voor al hetgeen binne?i zijne inrichting voorvalt. Ontkend worden kan niet, dat deze aansprakelijkheid ver gaat. Intusschen gaat naar de meening van den ondergeteekende volstrekt niet te zij ver. Immers de patroon heeft het altijd in zijne hand om, wanneer die verantwoordelijkheid hem te zwaar is, deze af te wentelen op iemand anders. Laat de eigenlijke patroon zich niet in met alles, wat de dagelijksche leiding der werkzaamheden betreft, dan kan hij natuurlijk daarmede iemand anders belasten wanneer de patroon metterdaad kan aantoonen, dat die persoon bijv. arbeiders aanneemt of ontslaat, het soort van werk en den arbeidsduur bepaalt, dan zal deze als bestuurder der inrichting moeten worden aangemerkt. Uit den aard der zaak zal nu ook deze bestuurder aansprakelijk kunnen en moeten zijn voor de richtige naleving der wet binnen de inrichting. Blijkt uit het vorenstaande, dat het hoofd of de bestuurder verantwoordelijk gesteld behoort te worden voor hetgeen in het bedrijf plaats heeft, zoo behoort te worden onderscheiden om kunnen vaststellen wie aansprakelijk behoort te zijn voor te hetgeen ien behoeve van het bedrijf geschiedt. Wanneer in het belang van de arbeiders, die in fabrieken of werkplaatsen werkzaam zijn, wordt voorgeschreven, dat deze niet langer dan lo of 1 1 uren mogen arbeiden, dan moet niet alleen worden gezorgd dat in de onderneming van den patroon door de arbeiders niet langer dan het aangegeven aantal uren gearbeid wordt, maar dan moet ook niet kunnen gebeuren, hetgeen thans wel plaats heeft, dat de patroon aan die arbeiders werk meegeeft naar huis met de opdracht dit werk den volgenden dag afgewerkt terug ;

te

brengen.

is de vaste overtuiging van den ondergeteekende, dat er weinig omstandigheden zijn, die een meer ongimstigen en verderfelijken invloed op den arbeider uitoefenen dan de niet altijd zachte drang, die wordt uitgeoefend, om hem te doen besluiten na afloop van een vermoeiende dagtaak in de fabriek of werkplaats nogmaals thuis aan het werk te gaan. Niet alleen toch, dat de arbeider op dusdanige wijze te veel vergt van zijn eigen krachten, maar de zucht om een zoo groot mogelijk weekloon te verkrijgen leidt er hem menigmaal toe om vrouw en kind zoo hard mogelijk aan den huisarbeid te doen deelnemen. Wel valt die

Het

III.

7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 109

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken