Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 11

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

273 drijven, genoemd in den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in het vorige artikel, worden uitgeoefend; bij gebreke of verhindering van dien door den commissaris van politie aldaar of, zijn er meer dan één, door een hunner door den burgemeester aan te wijzen of bij gebreke of verhindering van den commissaris van politie door den burgemeester dier gemeente of door dengene, die hem als zoodanig vervangt. Hij, die belast is met houden van het register, doet telkens een afschrift van de opgaven en van de daarin aangebrachte veranderingen in het register, toekomen aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank. Tevens zendt hij bij te adviseeren dienstbrief aan den ingeschreven zeevisscher en van de daarin aangebrachte veranderingen telkens een uittreksel, voor zooveel dien verzekerde betreft, van de opgaven telkens in het register. :

;

Artikel 20.

Als dagloon van den verzekerde, ingeschreven in het register, bedoeld in artikel i8 geldt, behoudens het bepaalde in artikel 17, het dagloon, vastgesteld voor den rang van dien verzekerde in het bedrijf of in de bedrijven, waarin hij volgens opgave van het register werkzaam zal zijn. Indien een verzekerde, die overeenkomstig het bepaalde bij 18 behoort te zijn ingeschreven, niet is ingeschreven, artikel of indien de werkgever, bedoelt in het tweede lid van artikel 1 8, ten aanzien van zijn eigen inschrijving eene onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan, bepaalt het bestuur der Rijksverzekeringsbank in welk bedrijf of in welke bedrijven, in welken rang en op welk soort van vaartuig de verzekerde voor de toepassing dezer wet geacht wordt werkzaam te zijn. Het bestuur zendt bij te adviseeren dienstbrief aan den in het vorige lid bedoelden verzekerde en aan zijn werkgever, voor zooveel dien verzekerde betreft, een uittreksel van de opgaven in het register. Indien de termijn, waarbinnen beroep openstaat, verstreken is, of indien de uitspraak, waarbij de opgaven of de veranderingen in het register zijn vastgesteld, onherroepelijk is geworden, geldt het uittreksel, bedoeld in het vorige lid en in het laatste lid van artikel 19, als bewijs van de juistheid der opgaven of veranderingen in het register, totdat opnieuw eene inschrijving is geschied, eene verandering is aangebracht, of de tijd, waarvoor de inschrijving is geschied, is verstreken. Artikel 21.

De werkgever,

die een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent, of bedoeld in artikel 10 der Ongevallenwet 1901, welk bedrijf tevens deel uitmaakt van het zeevisscherbedrijf, wordt ten aanzien van de verzekering tegen geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen geacht uitsluitend werkgever te zijn in den zin van deze wet.

genoemd

I.

18

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken