Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 144

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 144

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

132

de restauratie bevinden, waartoe de keuken behoort, geen fabriek of werkplaats, wel daarentegen de keuken van hem, die diners uitzendt. Een banketbakker evenmin als een restaurateur, die diners aan huis levert en deze in zijn keuken bereidt, kan zich niet op art. 14 onder a beroepen. Wat de apotheken betreft, meent de ondergeteekende, dat deze evenmin onder de wet behooren te vallen, althans niet als fabriek, werkplaats of winkel moeten worden aangemerkt. Het beperken toch van den arbeidsduur van het personeel, hetwelk in de apotheek werkzaam is, levert in zoover bijzonder bezwaar op, dat het metterdaad van algemeen belang is, dat de apotheek zoo niet zoo lang mogelijk geopend zij, dan toch dat er 's avonds evenzeer als 's nachts gelegenheid bestaat om geneesmiddelen te doen gereedmaken en te koopen. Mochten maatregelen getroffen worden, die het mogelijk maken om 's avonds en 's nachts slechts enkele apotheken geopend te houden, dan schijnen maatregelen tot beperking van den arbeidsduur met minder bezwaar dan thans zooals tot stand te brengen. Intusschen kan worden bepaald dat voor het bedienend pertrouwens in art. 225 is geschied soneel der apotheken zitgelegenheden beschikbaar moeten zijn. Afgescheiden van de laatste opmerking meent de ondergeteekende er nog op te moeten wijzen, dat art. 63 van toepassing blijft zoowel op de onder a als de onder b bedoelde inrichin het hotel of is

dus

tingen.

Volgens de bestaande Arbeidswet is art. 4 van toepassing c. op arbeid in of voor het schippers- of visschersbedrijf Zie art. 23 dier wet. Intusschen zijn in de achtereenvolgens krachtens art. 4 uitgevaardigde algemeene maatregelen van bestuur nimmer bepahngen opgenomen, die toepassing kunnen vinden op arbeid in of voor het schippers- of visschersbedrijf In de Veiligheidswet wordt dat bedrijf in art. 29 aan de werking der wet onttrokken. In verband met een en ander zijn in het ontwerp niet gebracht tot de fabrieken en werkplaatsen de vaartuigen, voor zoover aan boord daarvan geen andere arbeid wordt verricht dan in of voor het schippers- of visschersbedrijf Door dat voorschrift wordt de feitelijk bestaande toestand dus bestendigd. d. Uit hetgeen in de toelichting op art. 4 is gezegd omtrent de veenderijen blijkt, dat het voorschrift van art. 64 op de veenderijen van toepassing behoort te zijn. Behalve dat art. 64 kan slechts een enkele bepaling van het ontwerp nl. art. 269 op de veenderij van toepassing zijn.

Art. 15. Bij het ontwerpen van de definitie voor het woord „winkel" is van de navolgende gedachte uitgegaan. Wanneer eene inrichting tegelijk zoude kunnen worden aangemerkt als eene fabriek of werkplaats zoowel als een winkel, behoort vast te staan, dat de wet haar voor eene fabriek of werkplaats houdt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 144

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken