Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 460

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 460

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

5i6 kosten der in artikel 140, sub Ai en A2, bedoelde schadeworden geacht te hebben bedragen de helft van het ziekengeld, dat de werkgever ter voldoening aan het eerste lid aan den verzekerde heeft uitgekeerd. Ingeval de verzekerde in eene inrichting als bedoeld in artikel 150 is gebracht, worden de kosten daarvan voor eiken dag geacht te bedragen 70 percent van zijn dagloon.

De

loosstelling

Artikel 162.

Voor de toepassing van volgens

artikel

geacht

geniet,

artikel 153 wordt een persoon, die 161 eene schadeloosstelling van zijn werkgever die schadeloosstelling van de ziekenkas te ont-

vangen. Artikel 163.

De districtsziekenkas verleent de door haar verschuldigde schadeloosstellingen volgens regelen, bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen. Bij de in het eerste lid bedoelde regeling kan worden bepaald, dat de schadeloosstelling, welke door een districtsziekenkas is verschuldigd aan een persoon, die verblijft in een ander verzekeringsdistrict, kan worden verleend door tusschenkomst van de districtsziekenkas van dat verzekeringsdistrict. Artikel 164.

Het zieken- of kraamgeld, dat volgens deze wet door eene ziekenkas over eene kalenderweek is verschuldigd, wordt uiterlijk in de volgende kalenderweek uitgekeerd. Hetzelfde geldt ten aanzien van uitkeeringen als bedoeld in artikel 150, laatste lid.

Begrafenisgeld wordt uitgekeerd binnen 30 dagen, van den dag der begrafenis.

te

rekenen

Artikel 165. Geldelijke uitkeeringen als bedoeld in de artikelen 141, 148 en 150 tot een veelvoud van een halven cent af-

worden naar boven gerond.

Artikel 166.

Eene

geldelijke uitkeering ingevolge artikel 141,

148 of 150

is

onvervreemdbaar en niet vatbaar voor verpanding of beleening, voor executoriaal of conservatoir beslag of voor faillissementsbeslag.

De

om eene uitkeering, als bedoeld in het eerste ontvangen kan steeds worden herroepen. Alle hiermede strijdige overeenkomsten zijn nietig. lid,

te

lastgeving

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 460

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken