Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 328

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 328

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

3i6

dragen nog leemten zijn, welke men gaarne zou zien weggenomen. Zoo valt buiten de regeling de aansprakelijkheid van den verhuurder van fabrieken en werkplaatsen, iets dat b.v. bij de eigenaardige toestanden in de diamantindustrie, waar de patroon het werk nu aan dezen dan aan genen uitgeeft en de slijpers in door hen gehuurde fabrieksgedeelten geheel zelfstandig werken, van niet gering belang is. Ook bij verhuur van drijfkracht blijft het wetsontwerp in gebreke den verantwoordelijken persoon aan te wijzen. Voorts zal in het stelsel van het ontwerp bij den huisarbeid menige werkgever hebben te zorgen voor den toestand der localiteiten waar te zijnen behoeve geregeld wordt gewerkt. Maar het was, meende men, niet voldoende die zorg aan den werkgever op te dragen ook de huiseigenaar behoorde voor het naleven van de wettelijke voorschriften aansprakelijk te worden gesteld. Men wees hierbij op het voorbeeld van Engeland, waar de eigenaar van de werkplaats verantwoordelijk is voor den ;

h\'giënischen toestand. Bij sommige artikelen, b. v. bij art. 249, gaat, naar het oordeel van vele leden, ook de aansprakelijkheid van de werkgevers veel te ver en strekt zij zich uit tot bepalingen voor welker naleving dezen onmogelijk kunnen zorg dragen. Er werd met nadruk gewaarschuwd, dat het stellen van onredelijke eischen allicht ten gevolge kan hebben, dat de geheele wet slap wordt toegepast, hetgeen noch in het belang der arbeiders noch tot verhooging van den eerbied voor de wet kan strekken. Ook met betrekking tot de aansprakelijkheid is, naar het scheen, niet genoegzaam rekening gehouden met gemeentebedrijven en sommige takken van Rijksdienst. De vraag dient zich aan, of, waar de wet het hoofd of den bestuurder verantwoordelijk stelt,

hiermede bij gemeentebedrijven het gemeentebestuur dan wel de directeur van den betrokken tak van dienst bedoeld wordt. De Regeering zal wellicht, met eene verwijzing naar bladz. 3 der Memorie van Toelichting, zeggen, dat de beantwoording van deze vraag geen ernstige moeilijkheid kan opleveren, maar, ook indien dit metterdaad het geval is, zou toch nog rekening moeten worden gehouden met het feit, dat er onder de bij het ontwerp voorgeschreven maatregelen verscheidene zijn, welke niet kunnen worden uitgevoerd zonder medewerking van den gemeenteraad. De wenschelijkheid, dat nimmer twijfel besta over de vraag wie als hoofd of bestuurder verantwoordelijk is, geldt ook in het algemeen. Sommigen zouden wenschen, dat een vorm worde gezocht en aangegeven, waarin de patroon zekere taak aan een ondergeschikte kan opdragen, met het gevolg, dat hij van een deel zijner aansprakelijkheid bevrijd wordt.

Vele leden waren van oordeel, dat volgens het ontwerp veel zal worden overgelaten aan algemeene maatregelen van bestuur. Wel erkende men, dat de Regeering, door het voorstel § 5.

te

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 328

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken