Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 76

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 76

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

66

wordt voorgesteld de artikelen 1583 en 1585 te doen vervallen, terwijl in art. 1584 de omschrijving aan „huur van goederen" gegeven, tot die der overeenkomst van huur en verhuur is aangewend. Overigens schijnen de in artikel I voorgestelde wijzigingen geene nadere toelichting te behoeven. Die van art. 1366, i. in het ontwerp van 1901 komt den ondergeteekende onnoodig voor en is dus niet overgenomen. Om dezelfde reden wordt thans geene wijziging van art. 1429 voorgesteld. Artikel

II.

1)

Artikel II behelst de bepalingen, gemeen aan de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid, alsmede de regeling der onderlinge verhouding tusschen de drie groepen van deze overeenkomsten (Eerste afdeeling van den Zevenden Titel A), benevens de regeling van de arbeidsovereenkomst zelve (Tweede tot en met Zesde Afdeeling).

ZEVENDE TITEL Van de overeenkomsten

A.

tot het verrichten

van

arbeid.

Eerste Afdeeling. Algemeene bepalingen.

— 1637

De

van welke deze met elkaar overeen, dat bij het sluiten van eene dergelijke overeenkomst de eene partij zich verbindt voor de andere arbeid te verrichten tegen Artt.

1637

artikelen

b.

overeenkomsten,

gewag maken, komen

allen in dit opzicht

belooning.

De

van enkele diensten, verschilt, boven werd opgemerkt, met de tweede in dit kenmerkend opzicht, dat bij het sluiten dier overeenkomst geene duurzame dienstbetrekking tot stand komt. Partijen hebben bij het sluiten der overeenkomst eenen bepaalden dienst, eene enkele praestatie, op het oog. Met de vervulling van dien dienst is aan de overeenkomst gevolg gegeven. Het onderscheid tusschen de tweede en de derde groep is daarin gelegen, dat bij gene de arbeid zelf, bij deze het product van den arbeid, voorwerp der overeenkomst is, dat dus bij de eene overeenkomst voor den arbeid zelf de belooning wordt geeerste groep, het verrichten

gelijk

bij het ontwerp van wet tot wijziging van de eerste zes titels van het boek van het Burg. Wetboek enz. (Gedrukte stukken 1903 1904, n. 70) is geschied, en op de gronden in de Memorie van Toelichting (blz. 9) van dat ontwerp aangevoerd, heeft de ondergeteekende gemeend ook in dit ontwerp de gebruikelijke spelling te moeten bezigen bij de regeling der arbeidsovereenkomst, en de oude spelling slechts te moeten behouden waar enkele op zich zelf staande wijzigingen worden voorgesteld. Mitsdien is de inhoud van artikel II in de spelling van de Vries en te Winkel

1)

Evenals

vierde

vervat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 76

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken