Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 278

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 278

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

334

woorden toegevoegd, welke in de beide vorige ontwerpen overeenkomstige bepaling voorkwamen.

in

de

De opvatting, dat in het geval, bedoeld bij het eerste lid, de stukwerker aanspraak heeft op een normaal loon, is juist. Minder juist is echter de opvatting, als zoude in de Memorie van Toelichting (blz. 41, aan het slot, en blz. 42 bovenaan) voor dit geval naar art. 1638W {nieuw art. 16382) en niet naar art. 1638^ verwezen zijn. Bedoeld gedeelte der Memorie van Toelichting toch betreft niet zoozeer het belang, dat de arbeider heeft om loon te ontvangen, als wel het belang, dat hij heeft om steeds in de gelegenheid te zijn den bedongen arbeid te verrichten. Nu wordt de zaak voor den stukwerker wel ernstiger, wanneer hij niet den bedongen arbeid verricht, omdat de loonregeling in verband met het verrichten van dien arbeid vastgesteld is, doch in den gedachtengang van de aangeduide passage der Memorie van Toelichting was dit eene nevenzaak. Voor den stukwerker had medegedeeld kunnen zijn, dat art. 1638^ in de behoefte voorziet, doch art. 1638 w {nieuw art. 16382) is van toepassing ook op andere arbeiders, zoodat met de vermelding van dit artikel, als de rechtsbron van de besproken verplichting ten aanzien van alle soorten van arbeiders, kon worden

volstaan.

In verband met de wijziging, die het laatste lid van het vorige artikel heeft ondergaan, is thans ook het laatste lid van dat artikel op het bij art. 1638^ bedoelde geval, van toepassing geworden. Beide artikelen behelzen thans aanvullend recht, waarvan intusschen slechts op eene bepaalde wijze kan worden afge-

weken.

Art. 1638 e. De ondergeteekende sluit zich het behoeft nauwelijks te worden verzekerd geheel aan bij de leden, die, de noodzakelijkheid van eene bepaling als de voorgestelde erkennende, het artikel op zoo goede gronden verdedigden. Inderdaad schijnt het een zoo duidelijk sprekende rechtseisch, dat hij, die krachtens eene overeenkomst deelgenoot is in de winst zijner wederpartij, ook het recht moet hebben de opgaven dier wederpartij aan de stukken, waaruit zij getrokken zijn, te toetsen, dat zelfs indien het mathematisch zeker ware, dat de bepaling het aangaan van zoodanige bedingen zou verhinderen, het artikel daarom toch

achterwege zoude mogen blijven. Krachtens het eerste lid, in verband met het tweede, heeft de arbeider, dan wel de commissie uit de gezamenlijke arbeiders of de accountant, geen verder reikend recht dan om „mededeeling te verlangen van zoodanige bewijsstukken, als voor hem noodig zijn om tot de kennis van dien omzet, die opbrengst of winst te geraken." Heeft de werkgever derhalve de stukken ter inzage gegeven, dan heeft de arbeider krachtens dit artikel niet meer te vorderen. Oordeelt hij, of zijn vertegenwoordiger, dat de balans onjuist is opgemaakt, m. a. w. dat zijn aandeel onjuist berekend niet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 278

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken