Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 307

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 307

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

363

eene toenadering tot hetgeen de practijk eischt, namelijk de bevoegdheid van partijen om zich door eene bepaalde geldelijke opoffering te allen tijde van eene te knellende dienstbetrekking te ontslaan.

Wat betreft de opmerking, afkomstig van het centraal bestuur van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond, dat dezelfde som gelds voor den arbeider eene grootere waarde vertegenwoordigt dan voor den werkgever, in vele gevallen zal zij ongetwijfeld waarheid beschoon lang niet altijd helzen, maar zij, die dit als een bezwaar tegen de voorgedragen regeling aanvoeren, zien over het hoofd, dat de diensten des arbeiders, die de werkgever plotseling moet derven, door tal van omstandigheden voor den werkgever eene waarde kunnen hebben, in geenen deele door de ontvangen schadeloosstelling geëvenaard. Ook kan het gemakkelijk gebeuren, dat, die de vastgestelde schadeloosstelling ontvangen heeft, toch in het geheel geene schade heeft geleden. Het laatste lid van het artikel is thans overeenkomstig de gemaakte opmerking verbeterd.

verband met de wijziging, welke artikel 1639^ {nieuw 1639^) heeft ondergaan, is artikel 16392* {nieuw art. 1639/) aangevuld en gewijzigd. In

art.

De bedoeling van dit artikel 16397/ {nieicw art. 1639^). thans in den aangegeven zin verduidelijkt. De vraag, of het niet meer overeenkomstig het stelsel van ons Burgerlijk Wetboek zoude zijn, dit artikel te schrappen en in art. 2005 een verjaringstermijn voor de vordering ter bekoming van de schadeloosstelling vast te stellen, zoude de ondergeteekende niet gaarne bevestigend beantwoorden. Op tal van plaatsen toch in het Burgerlijk Wetboek komt eene afzonderlijke bepaling van een verjaringstermijn voor, en bovendien mag niet uit het oog worden verloren, dat hier niet, zooals in art. 2005, een vermoeden van betaling aanwezig geacht kan worden. 1) Het schijnt derhalve in het stelsel van het Burgerlijk Wetboek de voorkeur te verdienen deze afzonderlijke bepaling te behouden. Art.

is

Art. 1639 w {nieuw art. 1939 v )- Het eerste lid heeft thans eene wijziging ondergaan, waardoor, naar de ondergeteekende vertrouwt, duidelijk is geworden, dat de bevoegdheid tot opzegging eerst ontstaat bij het verstrijken van den vastgestelden tijd sedert den aanvang der dienstbetrekking. Tevens is uitdrukkelijk bepaald, dat de opzegging moet geschieden met inachtneming van de bepalingen der artt. 1639 /£ en 16392. 1)

DiEPHUlS, Nederlandsch Btirgerlijk Regt, X,

blz.

508 en volg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 307

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken