Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 343

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 343

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

331

verband staan, onder het bereik der wet zouden behooworden gebracht. Langzamerhand zijn er ten plattelande tal van inrichtingen ontstaan, welke metterdaad kleine fabriekjes zijn. Zelfs electrische motoren worden bij het landbouwbedrijf gebezigd; dorschmachines en droogmachines, waaronder er zijn met twee motoren, komen meer en meer in gebruik en door derij in

ren te

plaatsing van centrifuges zijn een aantal locahteiten feitelijk tot boterfabriekjes geworden. De vrouwen en kinderen, die in dergelijke inrichtingen werkzaam zijn, schenen niet minder aanspraken op wettelijke bescherming te kunnen doen gelden dan degenen die arbeid verrichten in de fabrieken en werkplaatsen welke binnen het kader van het ontwerp gelegen zijn. Verscheidene leden meenden op grond van een en ander, dat het artikel ruimer behoort te worden gesteld en dat, behalve de arbeid in

de vlasbraakhokken en zwingelketen, ook alle werkzaamheden, verricht in lokalen waar door middel van een krachtwerktuig wordt gearbeid ook al geschieden die werkzaamheden in een bedrijf als bedoeld in art. 4, onder a, van het ontwerp aan de bepalingen der wet moeten worden onderworpen. Andere leden konden zich met den aandrang van eerstbedoelden niet vereenigen en achtten het bedenkelijk de in dit artikel genoemde uitzonderingen zonder noodzaak te vermeerderen. Die uitzonderingen trouwens zijn uitzonderingen op de bij art. 4, onder «, gemaakte uitzondering op den in art. i gestelden regel eene meer positieve redactie scheen hier, naar vele leden opmerkten, wel aanbeveling te verdienen. Enkele leden waren zelfs van meening, dat het ontwerp reeds te ver gaat. Zij zouden de vlasbraakhokken en zwingelketen, welke tevens tot woonvertrek dienen, aan de werking der wet wenschen

te zien onttrokken.

De vraag werd gedaan, of, wanneer, zooals b.v. in Groningen voorkomt, eenige landbouwers voor gezamenlijke rekening eene dorschmachine aanschaffen en deze om beurten gebruiken, de bepalingen van het wetsontwerp van toepassing zullen zijn op het lokaal waar die machine in gebruik is. Enkele leden meenden dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord, anderen konden voor zulk een bevestigend antwoord in het ontwerp geen grond vinden. bedoeling van deze bepaling kwam aan enkele leden voor zij vroegen met name, wat te verstaan is onder een arbeider die zelf hoofd of bestuurder is „van eene zoodanige Art.

7.

De

niet duidelijk

;

inrichting".

Hiertegenover werd opgemerkt, dat de redactie niet door sieruitmunt, maar dat de bedoeling niet twijfelachtig is. Dezelfde reden, welke aanleiding gaf om den gezel, die voor zijn meester b.v. schilder- of timmerwerk verricht aan eene fabriek

lijkheid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 343

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken