Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 401

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 401

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

457 Ieder der partijen is te allen tijde, ook voorArtikel 1639 w dat de arbeid is aangevangen, bevoegd zich wegens gewichtige redenen te wenden tot den rechter van het kanton, waarin de plaats van haar werkelijk verblijf gelegen is, met het schriftelijk verzoek de arbeidsovereenkomst ontbonden te verklaren. Elk beding, waarbij deze bevoegdheid zoude worden uitgesloten of beperkt, is nietig. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in den persoonlijken of vermogens-toestand des verzoekers of in de omstandigheden, waaronder de arbeid wordt verricht, welke van dien aard zijn, dat de dienstbetrekking billijkheidshalve dadelijk of na korten tijd behoort te eindigen. De rechter beschikt niet op het verzoekschrift dan na verhoor of behoorlijke oproeping der wederpartij. De laatste twee leden van artikel 1639772 zijn van toepassing. -

Artikel 1 639.3;. De bevoegdheid van partijen om ingevolge 1303 de ontbinding der overeenkomst met vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen, wordt door de bepalingen dezer afdeeling niet uitgesloten." artikel

Artikel III.

De Zesde Afdeeling van den Zevenden Titel des Derden Boeks van gemeld wetboek, wordt de Zevende Afdeeling van den Zevenden Titel

A

en ondergaat de navolgende wijzigingen:

Artikel 1640 wordt gelezen als volgt: „Bij aanneming van werk kan men overeenkomen dat de aannemer alleen arbeid verrigten, of wel dat hij ook de stof

leveren zal." Artikel 1641 wordt gelezen als volgt:

„Ingeval de aannemer de stof moet leveren, en het werk, op welke wijze ook, vergaat, alvorens het geleverd is, komt het verlies voor zijne rekening, ten ware de aanbesteder nalatig zij geweest om het werk te ontvangen." Artikel 1642 wordt gelezen als volgt:

„Indien de aannemer alleen arbeid moet verrigten, en het vergaat, is hij slechts voor zijne schuld aansprakelijk."

werk

Artikel 1643 wordt gelezen als volgt:

„Indien het werk, in het geval bij het voorgaande artikel vermeld, buiten eenig pligtverzuim van den aannemer is verloren gegaan, voordat de levering geschied is, en zonder dat de aanbesteder nalatig is geweest om het werk op te nemen en goed

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 401

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken