Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 264

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 264

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

320 aan „zedelijke verplichtingen" zal behoeven te storen, het ook zijdelings, te helpen de bedoelde gebruiken in

niet

zich

om,

zij

stand te houden.

De rechtsgrond van deze uitzondering is gelegen in het groote belang, dat de werkgever heeft bij de goede hoedanigheid der door den arbeider gebruikte gereedschappen en verbruikte grondstoffen. In deze zoozeer in het oog springende waarheid is vermoedelijk de oorzaak te zoeken van de omstandigheid, dat in de stukken, welke werden gewisseld naar aanleiding van het ontwerp, waaraan de bepaling is ontleend, geene bijzondere aandacht aan dit punt schijnt te zijn geschonken. De ondergeteekende moet intusschen erkennen, dat in hare algemeenheid de bepaling tot misbruik aanleiding zou kunnen geven. Wel kunnen er zich in de industrie lichtelijk omstandigheden voordoen, waaronder het den werkgever niet mogelijk zal zijn voor eigen rekening grondstoffen en ü

i

.

werktuigen aan te schaffen en door middel van een premiestelsel zuinig gebruik daarvan te bevorderen, doch de onbeperkte vrijheid, welke deze bepaling in haar oorspronkelijk voorgestelden vorm huldigt, zou, naar de ondergeteekende bij nader inzien van oordeel is, allicht voor de gedwongen winkelnering weder de deur kunnen openen. Te bepalen, dat de werkgever geen financieel belang bij de levering mag hebben, zou niet verkieslijk zijn, daar toch de werkgever re vera een zeer rechtmatig zoodanig belang heeft bij iedere levering van grondstoffen of werktuigen, namelijk de instandhouding of bevordering van den bloei zijner onderneming. Door de bepaling, die het gewijzigd ontwerp van wet te dezer plaatse bevat, hoopt de ondergeteekende echter den weg voor de gedwongen winkelnering te hebben versperd. het

Hoewel nog

niet de inhoud van den bedoelden algemeenen ook niet in groote trekken, is vastgesteld, wordt gaarne medegedeeld, dat die maatregel hoofdzakelijk bepalingen zal moeten behelzen betreffende de wijze van beheer der gelden, alsmede betreffende het aandeel, dat de bijdragende arbeiders in 2.

maatregel,

dat beheer, en in de controle daarover, zullen hebben. De bepavan art. 13, sub 2 ., van het ontwerp-DRUCKER vormt een bruikbaar overzicht van de punten, die in den bedoelden algemeenen maatregel regeling behoeven. ling

3. Of de werkgever door het hierbedoelde beding in het arbeidscontract of in het reglement op te nemen, zich op de plaats des wettelijken vertegenwoordigers stelt, of niet, zeker is, dat hij zelf noch zijne vrienden immer eenig voordeel uit het beding kunnen trekken, maar dat dit steeds den minderjarige tot voordeel zal zijn. En vermits nu krachtens de algemeene bewoordingen, waarin de hoofdinhoud van het artikel noodwendig is

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 264

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken