Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 353

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 353

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

341

het geregeld vervoer te water, alsmede tot het goederenvervoer. De uitsluiting van het vervoer met schepen wordt althans eenigermate door de Regeering toegelicht, doch waarom het geregeld vervoer v^an goederen zou moeten worden uitgesloten, bleef geheel •onverklaard.

Art.

Sommige

leden betreurden het, dat het personeel, de gewone spoorwegen en bij de spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd, van de bepalingen der wet geene vruchten zullen plukken. Weliswaar zijn reeds bij het Koninklijk besluit van 7 April 1 903 {Staatsblad n". g6), tot nadere aanvulling van het Algemeen Reglement voor den dienst op de spoorwegen, voor dat personeel beschermende bepalingen in het leven geroepen, maar het bij dat besluit vastgestelde art. 133 bis van bedoeld Algemeen Reglement heeft geen anderen wettelijken grondslag dan art. 27 der Spoorwegwet van Q April 1875 {Staatsblad n. 67) en reeds meermalen, 200 herinnerde men, is betoogd, dat laatstgenoemd artikel voor Regeeringsbemoeiing met het spoorwegpersoneel, anders dan ter verzekering van de behoorlijke uitoefening der spoorwegdiensten €n het veilig verkeer over de spoorwegen, geen zeer hechte basis aanbiedt. In de bepaling van art. 346 van het ontwerp zou een betere grondslag gelegen zijn, maar nu worden juist de openbare middelen van vervoer, welke men hier op het oog had, buiten de wet gesteld. Het was echter niet alleen wegens de wrakheid van de fundeering der bestaande regeling, dat men die uitsluiting betreurde men zou er bovendien de voorkeur aan geven, dat de bepalingen omtrent arbeidsduur bij de wet werden vastgesteld en niet van het inzicht des Ministers afhankelijk bleven. Mocht, zooals uit de Memorie van Toelichting schijnt te moeten worden afgeleid, de Regeering de uitsluiting willen verdedigen met een beroep op bovenbedoelden algemeenen maatregel van bestuur, dan scheen dus, op grond van het vorenstaande, die verdediging weinig afdoende. Mocht zij van oordeel zijn, dat deze materie eene afzonderlijke regeling behoeft en de werkzaamheden van bedoeld personeel niet met die van andere arbeiders op ééne lijn kunnen worden gesteld, dan merkte men op, dat zulks in geenen deele een bezwaar behoeft te zijn tegen het opnemen van die regeling in het tegenwoordig ontwerp immers, ook de regeling van het leerlingwezen omvat een geheel afzonderlijk terrein, dat eigenlijk al zeer weinig aanrakingspunten heeft met bescherming van den arbeid, en vond niettemin in het ontwerp eene plaats. Werd een afzonderlijk toezicht noodig geacht, op grond dat de arbeidsinspectie zich met de belangen van het spoorwegpersoneel niet kan inlaten, dan bestond ook daartegen geen bezwaar er is in het ontwerp meer dan één onderdeel waarvoor men gaarne eene afzonderlijke inspectie zou zien ingesteld. 17.

werkzaam

bij

;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 353

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken